Thông báo lịch bảo vệ đồ án kết cấu thép 16X

(Last Updated On: 12/06/2019)

CHÚ Ý: các bạn sinh viên trong lớp nhắc lớp trưởng lấy danh sách bảo vệ đồ án của lớp mình trước hôm bảo vệ để hôm bảo vệ có danh sách nộp cho giáo viên phụ trách lớp vào điểm.

THÔNG BÁO

BM KC THÉP GỖ TỔ CHỨC BẢO VỆ ĐỒ ÁN THÉP 1 CHO SINH VIÊN KHÓA 16X, VÀO NGÀY THỨ 2,3 (17-18/6/2019) CỤ THỂ NHƯ SAU:
Ngày thứ 2,17/6 tại H1005, các lớp từ 16X1-16X6
– TỪ 8H – 9H10: LỚP 16X1 (THẦY NGUYỄN HỒNG SƠN DẬY LÝ THUYẾT).
– TỪ 9H10 – 10H20: LỚP 16X2 (THẦY NGUYỄN THANH TÙNG DẬY LT).
– TỪ 10H20 – 11H40: LỚP 16X3 (THẦY VŨ QUỐC ANH DẬY LÝ THUYẾT).
– TỪ 14H – 15H: LỚP 16X4 (THẦY VŨ HUY HOÀNG DẬY LÝ THUYẾT).
– TỪ 15H – 16H: LỚP 16X5 (CÔ NGUYỄN THANH HÒA DẬY LT).
– TỪ 16H – 17H: LỚP 16X6 (CÔ NGUYỄN LỆ THỦY DẬY LÝ THUYẾT). Ngày thứ 3,18/6 tại H705, các lớp từ 16X7-16X9
– TỪ 8H – 9H: LỚP 16X7 (THẦY Vũ QUANG DUẨN DẬY LÝ THUYẾT).
– Từ 9H – 10H: LỚP 16X8 (THẦY LÊ DŨNG BẢO TRUNG DẬY LT).
– TỪ 10H – 11H: LỚP 16X9 (THẦY MAI TRỌNG NGHĨA DẬY LT).
BM THÉP GỖ

Hotline TS : 0914.859.909