Thông báo Buổi hướng dẫn về cách viết hồ sơ xin việc và quy tắc ứng xử trong DN Nhật Bản

Nhà trường có thông báo về buổi hướng dẫn viết hồ sơ xin việc, đối sách phỏng vấn và quy tắc ứng xử trong Doanh nghiệp Nhật Bản.

Thời gian: 9h00 ngày 17/10/2018

Địa điểm: Phòng hội trường U401

Các em sinh viên quan tâm vui lòng xem chi tiết file đính kèm và tham gia đầy đủ.

Xin trân trọng cảm ơn.