PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn

(Last Updated On: 18/07/2022)

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 

1. Họ và tên: NGUYỄN HỒNG SƠN
2. Năm sinh:  03/8/1972                                             3. Nam/Nữ: Nam
4.  Học hàm: Phó giáo sư                                            Năm được phong: 2014

  Học vị:     Tiến sĩ                                                    Năm đạt học vị:    2008

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Khoa học Tự nhiên Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Khoa học Y dược
 Khoa học Xã hội Khoa học Nhân văn Khoa học Nông nghiệp
 Mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 1 0 2  Tên gọi:   Kỹ thuật xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên cao cấp

    Chức vụ hiện nay:          Phó chủ nhiệm bộ môn Kết cấu Thép- Gỗ

7. Địa chỉ nhà riêng:
    Điện thoại NR:   0422428456             ; CQ:                                  ; Mobile: 0913514110

    E-mail:                [email protected]

8. Tổ chức – nơi  làm việc của cá nhân đăng ký:
    Tên cơ quan:               Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Tên người đứng đầu:  Lê Quân

Địa chỉ cơ quan:         KM9, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (+84)4 38544346   ; Fax: (+84) 438544346  ; Website: htttp://www. hau.edu.vn/

9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng Công trình dân dụng và Công nghiệp 1994
Thạc sỹ Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng Công trình dân dụng và Công nghiệp 2001
Tiến sỹ Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng Công trình dân dụng và Công nghiệp 2008
Thực tập sinh khoa học      
10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1  Tiếng Anh  Tốt  Tốt Tốt Tốt
           

11. Quá trình công tác
Thời gian Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
1994- 1997 Cán bộ kỹ thuật Nghiên cứu Phòng Kết cấu Xây dựng Viện KHCN xây dựng
1997-2001 Cán bộ kỹ thuật Cán bộ kỹ thuật Công ty Tư vấn và Thử nghiệm công nghệ 491 – Bộ Quốc phòng
2001-2016 Giảng viên Giảng viên Khoa Xây dựng – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản )

Năm công bố
1 Tạp chí quốc tế      
2 Tạp chí quốc gia      
  Dao động của kết cấu khung thép có liên kết mềm phi tuyến Đồng tác giả Tạp chí Khoa học công nghệ Xây dựng – Viện Khoa học Công nghệ xây dựng, số 3/2006, trang 3. 2006
  Phân tích đàn dẻo kết cấu khung thép phẳng có liên kết nửa cứng phi tuyến chịu tải trọng động Đồng tác giả Tuyển tập công trình Hội nghị cơ học toàn quốc – Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ VIII, trang 326. 2006
  Phân tích đàn dẻo kết cấu khung thép phẳng có liên kết nửa cứng phi tuyến chịu tải trọng tĩnh Đồng tác giả Tuyển tập công trình Hội nghị cơ học toàn quốc – Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ VIII, trang 729. 2006
  Bài toán thiết kế tối ưu kết cấu khung thép phẳng có liên kết mềm phi tuyến Đồng tác giả Tuyển tập công trình Hội nghị cơ học toàn quốc – Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ X, trang 637. 2010
  Xây dựng ma trận độ cứng hình học phần tử thanh có liên kết đàn hồi Đồng tác giả Tạp chí Xây dựng – Bộ Xây dựng, số 01/2012, trang 85-89. 2012
  Ảnh hưởng của tham số bản sàn đến độ cứng liên kết dầm – cột trong kết cấu liên hợp thép – bê tông Đồng tác giả Tạp chí Xây dựng – Bộ Xây dựng 2015
  Nghiên cứu tính toán tiết diện dầm đỡ cầu trục treo Đồng tác giả Tạp chí Kết cấu và Công nghệ Xây dựng – Hội kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam 2016
  Nghiên cứu tính toán tiết diện dầm đỡ cầu trục thép với sức trục nhỏ Đồng tác giả Tạp chí Kết cấu và Công nghệ Xây dựng – Hội kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam 2016
  ­­­Nghiên cứu tính toán cột bê tông cốt cứng chịu nén uốn Đồng tác giả Tạp chí Xây dựng – Bộ Xây dựng 2016
  ­­­Nghiên cứu tính toán cột bê tông cốt cứng chịu nén lệch tâm xiên Đồng tác giả Tạp chí Xây dựng – Bộ Xây dựng 2017
  Thiết kế dầm tổ hợp hàn sử dụng hai loại thép Đồng tác giả Tạp chí Kiến trúc và Xây dựng – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2017
  Xác định chiều dày thép tấm đáy bể chứa trụ đứng Đồng tác giả Tạp chí Kiến trúc và Xây dựng – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2017
  ­­­Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép chịu uốn và nén lệch tâm theo sự hình thành vết nứt với mô hình biến dạng phi tuyến của bê tông Đồng tác giả Tạp chí Xây dựng – Bộ Xây dựng 2017
  Xây dựng ma trận độ cứng, ma trận khối lượng của phần tử thanh vát tiết diện chữ I có liên kết nửa cứng Đồng tác giả Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, Hà Nội, 8-9/12/2017, Tập 3. Cơ học Vật rắn. Quyển 2, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội. 2017
  Tính toán tác động của tải trọng gió lên công trình biển quảng cáo tấm lớn theo các Tiêu chuẩn Đồng tác giả Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, Hà Nội, 8-9/12/2017, Tập 3. Cơ học Vật rắn. Quyển 2, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội 2017
3 Hội nghị quốc tế      
4 Sách chuyên khảo      
  Thiết kế kết cấu nhà chịu tác động của nổ sự cố Chủ biên Nhà xuất bản Xây dựng 2016
  Thiết kế kết cấu thép Bể và Bồn chứa áp lực thấp Chủ biên Nhà xuất bản Xây dựng 2017
  Thiết kế kết cấu thép Nhà tiền chế Chủ biên Nhà xuất bản Xây dựng 2018
  Thiết kế kết cấu thép theo tiêu chuẩn châu Âu Chủ biên Nhà xuất bản Xây dựng 2019
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích/ văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp (nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1    
2    
14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
1      
2      
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn các công trình xây dựng trong điều kiện thiên tai bất thường miền Trung 2009-2011 Đề tài cấp nhà nước Chủ nhiệm đề tài nhánh – đã nghiệm thu – xếp loại khá
Nghiên cứu xây dựng Hướng dẫn thiết kế kết cấu thép theo tiêu chuẩn châu Âu 2019-2020 Đề tài cấp Bộ Chủ nhiệm đề tài, đã nghiệm thu
Nghiên cứu cấu tạo và tính toán giàn thép có mái lợp nhẹ theo tiêu chuẩn TCXDVN 338:2005 2011-2012 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm đề tài – đã nghiệm thu – xếp loại xuất sắc
Thiết kế gia cường kết cấu giàn thép 2013-2014 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm đề tài – đã nghiệm thu – xếp loại khá
Cấu tạo và tính toán giàn liên hợp thép – bêtông 2009-2010 Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học Hướng dẫn chính – đã nghiệm thu
Nghiên cứu giải pháp gia cường kết cấu dầm cầu trục trong nhà công nghiệp 2013-2014 Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học Hướng dẫn chính – đã nghiệm thu
Nghiên cứu tính toán dầm thép tổ hợp theo quy phạm Mỹ 2013-2014 Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học Hướng dẫn chính – đã nghiệm thu
Tính toán dầm thép có bản bụng mỏng và bản bụng lượn sóng 2016-2017 Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học Hướng dẫn chính – đã nghiệm thu
Tính toán cột thép theo tiêu chuẩn Eurocode 3 2017-2018 Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học Hướng dẫn chính – đã nghiệm thu
Nghiên cứu tính toán khung thép nhà công nghiệp theo tiêu chuẩn Mỹ 2018-2019 Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học Hướng dẫn chính – đã nghiệm thu
16. Giải thưởng
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1 Khen thưởng Hướng dẫn sinh viên NCKH đạt giải 3 2014
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1 Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp ngành 5
2 Hội đồng tư vấn, xét duyệt KH&CN cấp ngành 1
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn Đơn vị công tác Năm bảo vệ thành công
         
         
 

                                                                      Hà Nội, ngày     tháng 5 năm 2022

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CHỦ QUẢN

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

NGƯỜI KHAI

 

Nguyễn Hồng Sơn

 

Hotline TS : 0914.859.909