Lịch học nhịp 2 và thực tập công nhân khóa 2017X, XN

(Last Updated On: 20/05/2020)

Khoa Xây dựng xin thông báo như sau:

Do một số thông tin chưa được cập nhật trên trang tín chỉ, khoa Xây dựng thông báo như sau:

  1. Khóa 2017X, XN nghỉ học tuần 42 và 43 để thi hết nhịp 1, sau đó quay lại học tiếp nhịp 2.
  2. Học phần thực tập công nhân sẽ thực hiện dự kiến sau khi kết thúc học nhịp 2 (trước khi thi) – dự kiến từ tuần 50-52.

Trân trọng cảm ơn!

Hotline TS : 0914.859.909