Lịch bảo vệ đồ án kết cấu thép

(Last Updated On: 08/01/2020)

THÔNG BÁO

BM KC THÉP GỖ Tổ CHỨC BẢO VỆ Đồ ÁN THÉP 2 CHO SINH VIÊN KHÓA 16X, VÀO NGÀY THỨ 5,6 (9-10/1/2020) cụ THỂ NHƯ SAU:

Ngày thứ 5, 9/1 tại H305, các lớp từ 16X1,2 và 16X4,16X5 và 16X8.

– TỪ 8H – 9H10: LỚP 16X1 (THẰY NGUYÊN HỒNG SƠN DẬY LÝ THUYÉT).

– TỪ 9H10 – 10H20: LỚP 16X2 (CÔ NGUYỀN LỆ THỦY DẬY LT).

– Từ 10H20 – 11H40: LỚP 16X4 (THẰY vũ HUY HOÀNG DẬY LÝ THUYẾT).

– Từ 14H – 15H: LỚP 16X5 (CÔ NGUYÊN THANH HÒA DẬY LT

– Từ 15H – 16H: LỚP 16X6 (THẦY MAI TRỌNG NGHĨA A DẬY LT).

– Từ 16H – 17H: LỚP 16X8 (THẰY LÊ DŨNG BÀO TRUNG DẬY LT).

Ngày thứ 6,10/1 tại H705, các lớp 16X3,16X7 và 16X9 TỪ8H- 9H: LỚP 16X7 (THẦY Vũ QUANG DUẢN DẬY LÝ THUYẾT).

TỪ 9H – 10H: LỚP 16X3 (THẦY THẦY vũ QUỐC ANH DẬY LÝ THUYỂT). TỪ 10H – 11H: LỚP 16X9 (THẦY NGUYÊN THANH TÙNG DẬY LT).
BM THÉP GỖ

Hotline TS : 0914.859.909