Giảng Viên Bộ Môn Sức Bền Vật Liệu- Cơ kết cấu

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: SỨC BỀN – CƠ KẾT CẤU
TTHỌ TÊNHỌC HÀM, HỌC VỊ ĐT DI ĐỘNGEMAILGHI CHÚ
1Vũ Thị BíchQuyênPGS.TS.GVCC0903421088bquyen1312@gmail.com        quyenvtb@hau.edu.vnTrưởng Bộ môn
2Trịnh TựLựcTS0982915917tuluc72@yahoo.com         luctt@hau.edu.vnPhó Trưởng Bộ môn
3Phạm VănĐạtTS0904456939thanhdatdhtk@gmail.com          datpv@hau.edu.vn
4Đinh ThuýThS0982338586thuyha91x1@gmail.com           hadt@hau.edu.vn
5Đào NgọcKhoaThS0974688785dnkhoa83@yahoo.com           khoadn@hau.edu.vnNCS tại Nga
6Trương MạnhKhuyếnThS0986675525tmk2001x6kientruc@gmail.com         khuyentm@hau.edu.vn
7Nguyễn Thị ThuỳLiênThS0913800661thuylienkxd@gmail.com        lienntt@hau.edu.vn
8Nguyễn Thị NgọcLoanThS0912085969ngocloan93@yahoo.com        loanntn@hau.edu.vn
9Trần ĐạiQuangThS.GVC0988106686tranquangdhkt@yahoo.comGiám đốc Trung tâm đào tạo cơ sở Vĩnh Phúc
10Hoàng Thị LinhQuyênThS0974688919hoanglinhquyen@gmail.com            quyenhtl@hau.edu.vnNCS tại Nga
11Giáp VănTấnThS0986509118giapvantan.1001@gmail.com       tangv@hau.edu.vn
12Lê HữuThanhTS0903278721 thanhhuule2109@gmail.comGiám đốc Viện Công nghệ kiến trúc, xây dựng & đô thị
13Nguyễn VũThiêmThS0982770647nvthiemdhkt@yahoo.com         thiemnv@hau.edu.vn
14Đào NgọcTiếnThS0988185072tien071078@gmail.com          tiendn@hau.edu.vn
15Trần NgọcTrìnhTS0981111019anhtrandhkt@yahoo.com           trinhtn@hau.edu.vn
16Phạm VănTrungTS.GVC0912288393pvtrung07@gmail.com            trungpv@hau.edu.vn
17Trần Thị ThuýVânTS0932238019thuyvan792002@yahoo.com          vanttt@hau.edu.vn