Giảng Viên Bộ Môn Sức Bền Vật Liệu- Cơ kết cấu

(Last Updated On: 09/12/2019)
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: SỨC BỀN – CƠ KẾT CẤU
TT HỌ  TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ
1 Vũ Thị Bích Quyên PGS.TS.GVCC 0903421088 [email protected]        [email protected] Trưởng Bộ môn
2 Trịnh Tự Lực TS 0982915917 [email protected]         [email protected] Phó Trưởng Bộ môn
3 Phạm Văn Đạt TS 0904456939 [email protected]          [email protected]
4 Đinh Thuý ThS 0982338586 [email protected]           [email protected]
5 Đào Ngọc Khoa ThS 0974688785 [email protected]           [email protected] NCS tại Nga
6 Trương Mạnh Khuyến ThS 0986675525 [email protected]         [email protected]
7 Nguyễn Thị Thuỳ Liên ThS 0913800661 [email protected]        [email protected]
8 Nguyễn Thị Ngọc Loan ThS 0912085969 [email protected]        [email protected]
9 Trần Đại Quang ThS.GVC 0988106686 [email protected] Giám đốc Trung tâm đào tạo cơ sở Vĩnh Phúc
10 Hoàng Thị Linh Quyên ThS 0974688919 [email protected]            [email protected] NCS tại Nga
11 Giáp Văn Tấn ThS 0986509118 [email protected]       [email protected]
12 Lê Hữu Thanh TS 0903278721  [email protected] Giám đốc Viện Công nghệ kiến trúc, xây dựng & đô thị
13 Nguyễn Vũ Thiêm ThS 0982770647 [email protected]         [email protected]
14 Đào Ngọc Tiến ThS 0988185072 [email protected]          [email protected]
15 Trần Ngọc Trình TS 0981111019 [email protected]           [email protected]
16 Phạm Văn Trung TS.GVC 0912288393 [email protected]            [email protected]
17 Trần Thị Thuý Vân TS 0932238019 [email protected]          [email protected]
Hotline TS : 0914.859.909