Giảng Viên Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ

(Last Updated On: 09/12/2019)
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: KẾT CẤU THÉP – GỖ
TT HỌ  TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ
1 Vũ Quốc Anh PGS.TS.GVCC 0904715062 [email protected]          [email protected] Trưởng Bộ môn
2 Nguyễn Hồng Sơn PGS.TS.GVCC 0913514110 [email protected]    [email protected] Phó Trưởng BM
3 Chu Thị Hoàng Anh TS 0962134911 [email protected]     [email protected]
4 Vũ Quang Duẩn ThS 0913082015 [email protected]         [email protected]
5 Phạm Ngọc Hiếu TS 0862120185  [email protected]           [email protected]
6 Nguyễn Thị Thanh Hoà ThS 0912828682 [email protected]           [email protected]
7 Vũ Huy Hoàng ThS 0912348810 [email protected]            [email protected]
8 Nguyễn Danh Hoàng ThS 0977959078 [email protected]          [email protected]
9 Phạm Thanh Hùng TS 0948691886 [email protected]       [email protected]
10 Vũ Trọng Huy ThS.GVC 0913510780 [email protected]               [email protected] Phó Giám đốc Văn phòng tư vấn & CGCNXD
11 Phan Thanh Lượng TS 0904197411 [email protected]       [email protected]
12 Mai Trọng Nghĩa ThS 0982405689 [email protected]/   [email protected]
13 Hoàng Ngọc Phương ThS 0968567234 [email protected]    [email protected]
14 Vũ Lệ Quyên ThS 0365480040 [email protected]          [email protected]
15 Nguyễn Lệ Thuỷ ThS 0903226382 [email protected]         [email protected]
16 Lê Dũng Bảo Trung ThS 0985839898 [email protected]          [email protected]
17 Nguyễn Thanh Tùng ThS 0912634901 [email protected]       [email protected]
Hotline TS : 0866 793 699