fbpx

Giảng Viên Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ

(Last Updated On: 09/12/2019)
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: KẾT CẤU THÉP – GỖ
TT HỌ  TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ
1 Vũ Quốc Anh PGS.TS.GVCC 0904715062 anhquocvu@gmail.com          anhvq@hau.edu.vn Trưởng Bộ môn
2 Nguyễn Hồng Sơn PGS.TS.GVCC 0913514110 nguyenhongsondhkt@gmail.com    sonnh@hau.edu.vn Phó Trưởng BM
3 Chu Thị Hoàng Anh TS 0962134911 chuhoanganh2607@yahoo.com     anhcth@hau.edu.vn
4 Vũ Quang Duẩn ThS 0913082015 vqduan@gmail.com         duanvq@hau.edu.vn
5 Phạm Ngọc Hiếu TS 0862120185  ngochieu03x1@gmail.com           hieupn@hau.edu.vn
6 Nguyễn Thị Thanh Hoà ThS 0912828682 hoakientruc@gmail.com           hoa.ntt@hau.edu.vn
7 Vũ Huy Hoàng ThS 0912348810 hoangvptv@yahoo.com            hoangvh@hau.edu.vn
8 Nguyễn Danh Hoàng ThS 0977959078 ngdanhhoang@gmail.com          hoangnd@hau.edu.vn
9 Phạm Thanh Hùng TS 0948691886 phamthanhhung.kxd@gmail.com       hungpt@hau.edu.vn
10 Vũ Trọng Huy ThS.GVC 0913510780 huydhkt@gmail.com               huyvt@hau.edu.vn Phó Giám đốc Văn phòng tư vấn & CGCNXD
11 Phan Thanh Lượng TS 0904197411 phanthanhluong@gmail.com       luongpt@hau.edu.vn
12 Mai Trọng Nghĩa ThS 0982405689 maitrongnghia.bmthepgo@gmail.com/   nghiamt@hau.edu.vn
13 Hoàng Ngọc Phương ThS 0968567234 hoangngocphuongkt@gmail.com    phuonghn@hau.edu.vn
14 Vũ Lệ Quyên ThS 0365480040 quyenkt83@yahoo.com          quyenvl@hau.edu.vn
15 Nguyễn Lệ Thuỷ ThS 0903226382 nlthuy.hau@gmail.com         thuynl@hau.edu.vn
16 Lê Dũng Bảo Trung ThS 0985839898 trungldb@gmail.com          trungldb@hau.edu.vn
17 Nguyễn Thanh Tùng ThS 0912634901 nguyenthanhtungb@gmail.com       tungnt@hau.edu.vn
Hotline TS : 0866 793 699