Giảng Viên Bộ Môn Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Gạch Đá

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: KẾT CẤU BTCT – GẠCH ĐÁ
TTHỌ TÊNHỌC HÀM, HỌC VỊ ĐT DI ĐỘNGEMAILGHI CHÚ
1Phạm PhúTìnhPGS.TS. GVCC0838865855phamphutinh@yahoo.com           tinhpp@hau.edu.vnTrưởng Bộ môn
2Lê ThếAnhThS0934584843; 0983213790letheanhksxd@gmail.com        anhlt@hau.edu.vn
3Chu ThịBìnhPGS.TS. GVCC0369163986chuthibinh@hau.edu.vn; chuthibinh.hau@gmail.comPhó Trưởng khoa
4Đào VănCườngThS.GVC0913210900daocuong61kt@gmail.comPhó Viện trưởng phụ trách Viện đào tạo Mở
5Nguyễn HiệpĐồngTS0943686188nguyenhiepdong@gmail.com;       dongnh@hau.edu.vn
6Đỗ TrườngGiangThS0982574513giangdt91@yahoo.com          giangdt@hau.edu.vn
7Lê Thị ThanhThS0904490175halethanhhau@gmail.com            haltt@hau.edu.vn
8Nguyễn Thị ThuTS0981347100thuha.lothlorien@gmail.com          ha.ngtt@hau.edu.vn
9Vũ HoàngHiệpPGS.TS. GVCC0985691874vuhoanghiep@hau.edu.vn   vhhiep91@gmail.comTrưởng khoa Xây dựng
10Đặng VũHiệpTS0962194080dangvuhiep2009@yahoo.com         hiepdv@hau.edu.vn
11Trần TrungHiếuThS0982211579trunghieu.ktxd@gmail.com        hieutt@hau.edu.vn NCS tại Học viện Kỹ thuật quân sự
12Dương QuangHùngTS0912472670hung121903@yahoo.com           hungdq@hau.edu.vnGiám đốc trung tâm nghiên cứu & phát triển nghiệp vụ – Viện đào tạo Mở
13Phùng Thị HoàiHươngTS0984394808thhuongphung@gmail.com        huongpth@hau.edu.vn
14Giang VănKhiêmThS0912623448kt98x4@gmail.com      khiemgv@hau.edu.vnPhó Trưởng phòng Ttra Khảo thí & Đảm bảo chất lượng
15Trịnh TiếnKhươngThS0913009120trinhtienkhuong@gmail.com           khuongtt@hau.edu.vn
16Đoàn TrungKiênThS0983090180doantrungkien9180@gmail.com       kiendt@hau.edu.vnNCS tại Canada
17Nguyễn NgọcNamTS0986989133nnnam_hau@hotmail.com        namnn@hau.edu.vn
18Nguyễn ViệtPhươngTS0914859909nguyenphuong.bt.hau@gmail.com   phuongnv@hau.edu.vn
19Nguyễn NgọcPhươngPGS.TS. GVCC0903405450phuong.nguyenngocphuong@gmail.comTrưởng khoa  Khoa Sau đại học
20Nguyễn TấtTâmTS0989664268tattam119@yahoo.com        tamnt@hau.edu.vn
21Vũ ThanhThủyPGS.TS. GVCC0988769186thuyvt@hau.edu.vn;                     vuthanhthuy.hau@gmail.comPhó Trưởng khoa  Khoa Sau đại học
22Nguyễn TrungTS0989323404tunt78@yahoo.com        tunt@hau.edu.vnNghiên cứu sau TS tại Hoa Kỳ