Giảng Viên Bộ Môn Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Gạch Đá

(Last Updated On: 09/12/2019)
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: KẾT CẤU BTCT – GẠCH ĐÁ
TT HỌ  TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ
1 Phạm Phú Tình PGS.TS. GVCC 0838865855 [email protected]           [email protected] Trưởng Bộ môn
2 Lê Thế Anh ThS 0934584843; 0983213790 [email protected]        [email protected]
3 Chu Thị Bình PGS.TS. GVCC 0369163986 [email protected]; [email protected] Phó Trưởng khoa
4 Đào Văn Cường ThS.GVC 0913210900 [email protected] Phó Viện trưởng phụ trách Viện đào tạo Mở
5 Nguyễn Hiệp Đồng TS 0943686188 [email protected];       [email protected]
6 Đỗ Trường Giang ThS 0982574513 [email protected]          [email protected]
7 Lê Thị Thanh ThS 0904490175 [email protected]            [email protected]
8 Nguyễn Thị Thu TS 0981347100 [email protected]          [email protected]
9 Vũ Hoàng Hiệp PGS.TS. GVCC 0985691874 [email protected]   [email protected] Trưởng khoa Xây dựng
10 Đặng Vũ Hiệp TS 0962194080 [email protected]         [email protected]
11 Trần Trung Hiếu ThS 0982211579 [email protected]        [email protected]  NCS tại Học viện Kỹ thuật quân sự
12 Dương Quang Hùng TS 0912472670 [email protected]           [email protected] Giám đốc trung tâm nghiên cứu & phát triển nghiệp vụ – Viện đào tạo Mở
13 Phùng Thị Hoài Hương TS 0984394808 [email protected]        [email protected]
14 Giang Văn Khiêm ThS 0912623448 [email protected]      [email protected] Phó Trưởng phòng Ttra Khảo thí & Đảm bảo chất lượng
15 Trịnh Tiến Khương ThS 0913009120 [email protected]           [email protected]
16 Đoàn Trung Kiên ThS 0983090180 [email protected]       [email protected] NCS tại Canada
17 Nguyễn Ngọc Nam TS 0986989133 [email protected]        [email protected]
18 Nguyễn Việt Phương TS 0914859909 [email protected]   [email protected]
19 Nguyễn Ngọc Phương PGS.TS. GVCC 0903405450 [email protected] Trưởng khoa  Khoa Sau đại học
20 Nguyễn Tất Tâm TS 0989664268 [email protected]        [email protected]
21 Vũ Thanh Thủy PGS.TS. GVCC 0988769186 [email protected];                     [email protected] Phó Trưởng khoa  Khoa Sau đại học
22 Nguyễn Trung TS 0989323404 [email protected]        [email protected] Nghiên cứu sau TS tại Hoa Kỳ
Hotline TS : 0914.859.909