Giảng Viên Bộ Môn Cơ Lý Thuyết

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: CƠ LÝ THUYẾT
TTHỌ TÊNHỌC HÀM, HỌC VỊ ĐT DI ĐỘNGEMAILGHI CHÚ
1Hoàng VănTùngPGS.TS0906193585inter0105@gmail.com           tunghv@hau.edu.vnTrưởng Bộ môn
2Phạm Thị HàGiangTS0386646813hagiang813@gmail.com        giangpth@hau.edu.vn
3Ngô QuangHưngThS0989992729hungckc@gmail.com          hungnq@hau.edu.vn
4Nguyễn ThịKiềuTS0363441889kieumt@gmail.com             kieunt@hau.edu.vn
5Đỗ XuânTùngTS0984468136tungdx2783@gmail.com          tungdx@hau.edu.vn