Công ty TNHH VINA FLY ASH AND CONCRETE tuyển dụng cán bộ thí nghiệm VLXD

(Last Updated On: 31/10/2020)

Công ty TNHH FLY ASH AND CONCRETE tuyển dụng cán bộ thí nghiệm VLXD, làm việc tại TP Chí Linh, Tỉnh Hải Dương.

Chi tiết xem dưới đây:

Trân trọng thông báo!

Hotline TS : 0914.859.909