Công ty TNHH VINA FLY ASH AND CONCRETE tuyển dụng cán bộ thí nghiệm VLXD

Công ty TNHH FLY ASH AND CONCRETE tuyển dụng cán bộ thí nghiệm VLXD, làm việc tại TP Chí Linh, Tỉnh Hải Dương.

Chi tiết xem dưới đây:

Trân trọng thông báo!