Các chuyên ngành đào tạo của Khoa Xây dựng

(Last Updated On: 16/06/2019)

Khoa Xây dựng – Đại học Kiến trúc Hà Nội hiện có các chuyên ngành đào tạo như sau:

1.Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

 Xem chi tiết 

2. Chuyên ngành Công trình ngầm đô thị 

Xem chi tiết 

3. Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng 

Xem chi tiết

Hotline TS : 0914.859.909