29 lượt xem

Thông báo về học phần ĐATN đợt 1 năm học 2020-2021 – Đẩy nhanh tiến độ nộp bài phản biện

SINH VIÊN LƯU Ý CÁC VẤN ĐỀ SAU TRONG QUÁ TRÌNH PHẢN BIỆN ĐATN. 1. DO THỜI GIAN PHẢN BIỆN GẤP, ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN KHẨN TRƯƠNG LIÊN HỆ VỚI GV PHẢN BIỆN ĐỂ NỘP BÀI, KHÔNG CHỜ ĐỢI ĐỦ NHÓM MỚI ĐẾN NỘP BÀI, SẼ CHẬM TIẾN ĐỘ. 2. KHI NỘP BÀI CHO GV PHẢN BIỆN, ĐỀ NGHỊ TRAO ĐỔI VỚI GV ĐỂ CHỐT THỜI GIAN NHẬN LẠI BÀI ĐỂ NỘP PHẢN BIỆN PHẦN KHÁC. 3. KHI NHẬN BÀI TỪ GV SAU KHI PHẢN BIỆN XONG MỖI PHẦN, SV LƯU Ý GV PHẢN BIỆN PHẢI KÍ VÀO TRANG SỐ (4) CỦA QUYẾT ĐỊNH – PHIẾU THU BÀI VÀ PHÂN CÔNG PHẢN BIỆN. TRƯỜNG HỢP GV PHẢN BIỆN CHƯA KÍ, Đọc Thêm …

9.976 lượt xem