Monthly Archives: December 2020

Thông báo tuyển dụng – Công ty TNHH UTRACON Việt Nam

Công ty TNHH UTRACON Việt Nam (http://utraconvietnam.com/) công ty con của UTRACON Overseas Pte., Ltd. [...]

Chương trình đào tạo ngành Xây dựng Dân dụng trình độ đại học

Xem thông tin trong link https://drive.google.com/file/d/1Xa9u5yHf4RwCjewXDDtjH8AlY6eeeE1Z/view?usp=sharing  

Thông báo trao bằng Tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 – Khoa Xây dựng

THÔNG BÁO VỀ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2020 NHƯ SAU: KHOA [...]

Hotline TS : 0914.859.909