Ths. Lê Phi Long

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢCHọ và tên:                  LÊ PHI LONG

Học vị cao nhất:       Thạc sĩ kỹ thuật
  
Chức vụ:                   Giảng viên Bộ môn Máy xây dựng
 
Đơn vị công tác:       Khoa Xây dựng – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Điện thoại liên hệ:    Cơ quan : 043.8542529
                                   Di động: 0902 028 998

Email:                        longmay711@yahoo.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Cấp độ          Năm tốt nghiệp                               Trường đào tạo                      Chuyên ngành tốt nghiệp 
Đại học Máy xây dựng 
Cao học

III. TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

                 Ngoại ngữ                                              Trình độ                                                   Chứng chỉ          
 Tiếng Anh  Nghe – Nói – Đọc – Viết  –
          Tiếng Bungari                      Nghe – Nói – Đọc – Viết             –
   

262 lượt xem