fbpx

ThS. Cù Huy Tình

1.        Họ và Tên: Cù Huy Tình

2.        Chức vụ: Giảng viên

3.        Học vị cao nhất: Ths

4.        Quá trình đào tạo:

 

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

1997

ĐH Kiến Trúc

Xây dựng

Cao học

2002

ĐH Kiến Trúc

Xây dựng

 

5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:

                – Chuyên ngành nghiên cứu: Thi công xây dựng

                – Môn học giảng dạy đại học: Kỹ thuật thi công, Tổ chức thi công, quản lý dự án, an toàn lao động …

6.        Các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học, các sách đã in:

         – Kỹ thuật thi công phần 2: công tác lắp ghép, khối xây gạch đá và công tác hoàn thiện,

7.        Thành tích cá nhân: Bằng khen, giấy khen, huân chương, huy chương

          Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

          Giáo viên giỏi cấp trường

8.        Địa chỉ liên lạc: 35N5 Ng õ 58 Triều khúc-Thanh Xuân-H à nội

          Cơ quan: Khoa xây dựng

          Điện thoại: 0916448418

          Email: Tinhcuhuy@yahoo.co.uk

Hotline TS : 0866 793 699