Hội nghị khoa học quốc tế kỉ niệm 50 năm thành lập trường Đại học Kiến trúc Hà Nội – Tiểu ban 2 MSC2019

Hội thảo quốc tế về Kiến trúc và Xây dựng 2019 (ICACE-2019) là sự kiện đặc biệt chào mừng 50 năm thành lập Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Hội thảo khoa học ICACE 2019 có 4 tiểu ban chuyên môn:
• Tiểu ban 1: Kiến trúc, Qui hoạch Đô thị và Nông thôn;
• Tiểu ban 2: Vật liệu, kết cấu, công nghệ xây dựng và kiểm định công trình 2019;
• Tiểu ban 3: Hệ thống Hạ tầng Kỹ thuật và Môi trường Đô thị – Xu thế phát triển bền
vững cho các đô thị tương lai;
• Tiểu ban 4: Kinh tế và quản lý phát triển đô thị.
Mời Quý vị xem thông tin về Hội nghị ICACE 2019 xem trên các link sau:

http://www.hau.edu.vn/THONG-TIN-HOI-THAO-KHOA-HOC-QUOC-TE-VE-KIEN-TRUC-VA-XAY-DUNG-2019–DAO-TAO—HOI-NHAP-VA-PHAT-TRIEN-BEN-VUNG_n1307.html

http://www.hau.edu.vn/Chuong-trinh-hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-ICACE-2019_n1414.html

Nội dung các báo cáo thuộc Tiểu ban 2 (MSC 2019) gồm: Cơ học; Vật liệu; Nền và móng; Công nghệ xây
dựng; Ứng dụng tin học trong xây dựng; Kiểm định và quan trắc công trình.
Trong quá trình chuẩn bị cho Hội thảo, chúng tôi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình
của các nhà khoa học đến từ các Trường đại học, Viện nghiên cứu, Công ty xây dựng, Tập
đoàn trong nước và nước ngoài.
Các bài báo khoa học tại Tiểu ban 2 được in thành tuyển tập MSC 2019 để thuận tiện
cho việc báo cáo, trao đổi và thảo luận trong phạm vi Tiểu ban. Sau Hội thảo các bài báo sẽ
được hoàn thiện một lần nữa để in thành Kỷ yếu ICACE 2019.

Để đọc các báo cáo tại kỷ yếu hội nghị, quý bạn đọc vui lòng truy cập thông qua QR code hoặc Hyperlink dưới đây:

MỤC LỤC
STT Tên báo cáo khoa học Tác giả Trang
Mở đầu
1 Pore structure change in nano-scale of mortar due to temperature Nguyen Xuan Quy, Yukio Hama 1
2 Cement with low water demand based on clinker of FICO factory Nguyễn Duy Hiếu, Phạm Thanh Mai, Nguyễn Văn Ngọc 7
3 Relationship between compressive strength and porosity of cement paste containing expansive additives Nguyen Duc Van, Nguyen Xuan Quy, Hyeonggil Choi, Yukio Hama 14
4 Nonlinear buckling of Lattice-Core functionally graded Sandwich plate and cylindrical panel subjected to mechanic load Vu Hoai Nam, and Hoang Van Tung 21
5 Effects of considering buckling constraint to truss sizing optimization Vu Thi Bich Quyen, Cao Quoc Khanh 29
6 Acoustic porous materials for building applications: From microstructure to sound absorption performance Van Hai TRINH 37
7 Static analysis of the truss with multi freedom constraints using mixed element method Vu Thi Bich Quyen, Đào Ngọc Tiến, Nguyễn Như Dũng 45
8 Optimization calculation of variable cross-sectional beams using Lagrange multiplier method Tran Thi Thuy Van, Vu Thi Bich Quyen 53
9 Characterization of damage in cement-based beams by acoustic emission technique (AET) Tam NGUYEN-TAT 61
10 Predicting strength of self-consolidating concrete with artificial neural networks Nguyễn Trung Tú, Vũ Hoàng Hiệp và Phạm Thanh Hùng 69
11 Limit and shakedown analysis of structures under random strength by chance constrained programming Tran Ngoc Trình, Trinh Tu Luc 75
12 Use of polypropylene fiber for reinforced concrete beams and slabs Hoang Hiep VU, Truong Giang DO 83
13 Effect of compaction degree on seepage flow Dao Minh Hieu 89
14 Numerical simulation of deformation on clayey soil using elasto-plastic theory settlement prediction Kazuhiro Kaneda and Junji Hamada 97
15 Some Investigation Results  on Prediction of Geo-risks in Tunneling in Vietnam Nguyen Quang Phich 105
16 Behavior of earth concrete wall under shear: from experimental to numerical approach Thi- Loan Bui,  Xuan-Huy Nguyen,Tien-Dung Nguyen, and Tan-Trung Bui 113
17 Development of load transfer characteristics of drilled shafts in shales for use in Load and Resistance Factor Design Thuy Vu, Erik Loehr 121
18 Automation of building information modeling in the Mohamed VI tower’s facade Nguyen T. Linh, Vo D. Lam 132
19 Gap analysis of fire safety for metro tunnel and underground station in Vietnam – essential to compiling safety standard Vu Thi Thuy Giang, Do Nhu Trang 141
20 Hiệu quả của bê tông tự đầm với việc sử dụng vật liệu phá dỡ Larsen Oksana Aleksandrovna , Naruts Vitalii Viktorovich, Vũ Kim Diến 149
21 Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kết dính đa cấu tử đến một số tính chất của bê tông sử dụng nước biển và cát biển Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Văn Hoàng 154
22 Ảnh hưởng của nội bảo dưỡng đến co mềm và cường độ của bê tông xi măng Nguyễn Duy Hiếu, Lê Thái Bình, Trương Thị Kim Xuân 163
23 Lớp bảo vệ của tấm lợp có tính chất Algaecide Almatov Alexey Sergeevich, Sokov Viktor Nikolaevich, Marusich Elena Ivanovna 171
24 Ảnh hưởng của tro, xỉ nhiệt điện đốt than tầng sôi đến một số tính chất của vật liệu xây Lê Xuân Hậu , Lưu Thị Hồng, Nguyễn Minh Trang , Nguyễn Thị Tiến 176
25 Mô phỏng ảnh hưởng của các thành phần đến cường độ bê tông phun hạt mịn bằng thực nghiệm Tăng Văn Lâm, Vũ Kim Diến , Bulgakov Boris Igorevich  và Bazhenova Sophia Ildarovna 184
26 Nghiên cứu công nghệ sản xuất thủy tinh nhẹ hình cầu từ phế thải kính Nguyễn Minh Ngọc 194
27 Công thức vận tốc sóng Rayleigh truyền trong các vật liệu mềm không nén được Phạm Thị Hà Giang 202
28 Tính toán tháp thép theo sơ đồ biến dạng Phạm Văn Trung 210
29 Đề xuất điều chỉnh, bổ sung tải trọng và tác động lên kết cấu nhà công nghiệp theo tiêu chuẩn TCVN 2737-1995 có tham khảo tiêu chuẩn Châu Âu EN 1991 Lê Dũng Bảo Trung 219
30 Phân tích và đánh giá mức độ rủi ro đối với kết cấu khung thép chịu tải trọng động theo mô hình mờ Trần Thanh Việt , Vũ Quốc Anh  và Lê Xuân Huỳnh 227
31 Khảo sát ảnh hưởng của chiều dày bản đế lên độ đàn hồi liên kết chân cột với móng Vũ Quốc Anh, Chu Thị Hoàng Anh 236
32 Nghiên cứu thực nghiệm khả năng chống chọc thủng của sàn phẳng bê tông cốt thep ứng lực trước Trần Việt Tâm, Nguyễn Ngọc Phương 244
33 Một số vấn đề trong thiết kế kết cấu chuyển ở việt nam Võ Mạnh Tùng 252
34 Phương pháp tải trọng ảo phân tích dao động tự do của dầm  Vũ Thanh Thủy 261
35 Tính toán khả năng chịu lực của bản bê tông cốt thép trực hướng bằng phương pháp cân bằng giới hạn Nguyễn Hiệp Đồng 269
36 Khảo sát thực nghiệm khả năng kháng cắt của nút khung biên sử dụng bê tông cốt sợi thép tính năng siêu cao (UHPSFRC) chịu tải trọng lặp theo chu kì Trần Trung Hiếu 276
37 Tính sự gia tăng nhiệt độ của kết cấu thép trong đám cháy, sử dụng phần mềm SAFIR Chu Thị Bình, Mai Trọng Nghĩa, Phạm Thanh Hùng 285
38 Tính toán thiết kế cột viễn thông đơn thân theo tiêu chuẩn Mỹ TIA-222-G Vũ Quốc Anh, Phạm Minh Hà, Đặng Văn Dũng 294
39 Tính toán xà gồ tạo hình nguội chịu uốn theo tiêu chuẩn Eurocode 3  Chu Thị Hoàng Anh, Nguyễn Lệ Thủy 302
40 Thiết kế kinh tế sàn bê tông căng sau theo tiêu chuẩn châu Âu Hoàng Thanh Chung, Phạm Phú Tình 311
41 Giá trị chuyển vị giới hạn theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của một số nước châu Âu Nguyễn Lệ Thủy và Nguyễn Hồng Sơn 320
42 Chuyển vị ngang của nhà cao tầng Đỗ Trường Giang, Phạm Phú Tình 328
43 Xác định vùng biến dạng dẻo khi thiết kế nền đường đắp trên đất yếu, sử dụng phần mềm Excel Trần Thượng Bình , Võ Thư Hường 334
44 Một số vấn đề về tính toán sức chịu tải cọc khi chịu tác động của động đất Nguyễn Ngọc Thanh 344
45 Đánh giá ảnh hưởng của công tác tháo khô hố đào đến lún bề mặt và chuyển vị kết cấu tường vây Đỗ Minh Tính, Lên Văn Hiệp, Trần Thị Chinh, Đỗ Minh Ngọc 352
46 Kết cấu phụ với an toàn và tiện ích của công trình Từ Đức Hòa 362
47 Digital Twin và vai trò trong ngành công nghiệp xây dựng Việt Nam Nguyễn Hoài Nam, Ngô Quang Tuấn 368
48 Áp dụng phương pháp quy hoạch động trong tổ chức thi công Nguyễn Cảnh Cường 377
49 Phát triển nghề nghiệp liên tục trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam Từ Đức Hòa 383

 

498 lượt xem