fbpx

Thông báo về danh sách và thời gian bảo vệ lại học phần Thực tập TN 13X

Khoa xây dựng thông báo về danh sách và thời gian bảo vệ lại học phần Thực tập TN khóa 13X&XN.

Đề nghị các sinh viên lưu ý tham gia đầy đủ.

Danh sách sinh viên bảo vệ lại TTTN

Tiểu ban 3:

1 Nông Sơn Tùng 2012X7

Tiểu ban 4:

1 Lê Văn Thọ 2013X4
2 Lê Thị Huê 2013X4
3 Đinh Thị Kiều Linh 2013X4
4 Nhữ Văn Thành 2013X4
5 Nguyễn Anh Tuấn 2013X4
6 Lê Anh Đức 2012X6

 

Thời gian bảo vệ lại: 09h00 ngày Thứ 6, 22/12/2017

Địa điểm: Phòng U313

Hotline TS : 0866 793 699