Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2

Khoa Sau đại học Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội có thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2

Chi tiết vui lòng xem link đính kèm:

https://drive.google.com/file/d/1P6xbkCs9UpLiNb2KCRuDmheyYDVTD9Zb/view?usp=sharing

Trân trọng thông báo!

208 lượt xem