Thông báo tuyển dụng Công ty CP Sông đà 4

Công ty CP Sông Đà 4 thuộc Tổng công ty Sông Đà có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư xây dựng./

Các thông tin vui lòng xem file đính kèm./

Thông báo tuyển dụng – Sông Đà 4

Xin trân trọng cảm ơn!

265 lượt xem