fbpx

Thông báo Seminar tháng 2 – 2012

THÔNG BÁO SEMINAR THÁNG 2 2012

CỦA KHOA XÂY DỰNG

Kính gửi:    Các Giảng viên, Cán bộ nghiên cứu

Học viên cao học, Nghiên cứu sinh, Sinh viên

   Chiều thứ Sáu, ngày 17/2/2012, Khoa Xây dựng – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội sẽ tổ chức Seminar khoa học Tháng 2 với 3 báo cáo, chương trình cụ thể:

1.     Từ 14h00 – 14h30: TS. Nghiêm Mạnh Hiến (Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện) trình bày về Phần mềm phân tích kết cấu KCW. Đây là một bộ phần mềm đã được đánh giá có độ tin cậy, có nhiều ưu điểm về quá trình vào tải tự động và thiết kế các kết cấu theo TCXDVN hiện hành. Các nội dung từ quá trình lập trình, sử dụng phần mềm và các ứng dụng của phần mềm sẽ được chính tác giả giới thiệu.

14h30 – 14h45: Thảo luận, trao đổi

2.     Từ 14h45 – 15h15: TS. Phạm Phú Tình (Giảng viên BM KC Bê tông cốt thép) trình bày báo cáo Phương pháp biên trên phân tích giới hạn và thích nghi của kết cấu có kể đến giai đoạn tái bền động tuyến tính có giới hạn” (Upper bound limit and shakedown analysis (LISA) of bounded linearly kinematic hardening structures). Báo cáo sẽ trình bày một thuật toán biên trên, dựa vào phương pháp phần tử hữu hạn để phân tích giới hạn thích nghi của kết cấu có kể đến giai đoạn tái bền của vật liệu. Giai đoạn tái bền được mô hình hóa bởi hai mặt chảy dẻo. Thuật toán là một công cụ rất hiệu quả để phân tích giới hạn thích nghi của những kết cấu phức tạp, có hàng trăm nghìn bậc tự do.

15h15 – 15h30: Thảo luận, trao đổi

15h30 – 15h45: Coffee-break

3.     Từ 15h45 – 16h15: TS. Nguyễn Công Giang (Giảng viên BM Công trình ngầm) trình bày báo cáo Sự cố công trình ngầm trong quá trình thi công tại đô thị”.

16h15 – 16h30: Thảo luận, trao đổi

Địa điểm: Phòng 901 – Nhà 9 tầng – Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

    Kính mời các thầy cô, các học viên cao học, nghiên cứu sinh, các sinh viên quan tâm tham dự.

 

                                                                                                                                                                        BAN TỔ CHỨC

Hotline TS : 0866 793 699