THÔNG BÁO SEMINAR THÁNG 06 – 2013

THÔNG BÁO SEMINAR THÁNG 06  2013

CỦA KHOA XÂY DỰNG

Kính gửi:    Các Giảng viên, Cán bộ nghiên cứu, Học viên cao học, Nghiên cứu sinh, Sinh viên

Seminar khoa học Tháng 6 – 2013 của Khoa Xây dựng – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội sẽ được tổ chức vào 14h thứ Sáu, ngày 21/06/2013 với nội dung sau:

1.     14h00 – 14h30: TS. Nguyễn Ngọc Thanh (Bộ môn Địa kỹ thuật -Khoa Xây Dựng- Trường Đại học Kiến Trúc HN) trình bày chuyên đề “Ứng dụng vật liệu Polymeric trong thiết kế và thi công tường chắn đất có cốt” 

       14h30 – 14h45: Thảo luận, trao đổi

2.     14h45 – 15h15: Mr. Cui Jihong, FECON – Shanghai Harbour Soft Soil Treatment Co.ltd – trình bày chuyên đề “Vacuum Consolidation Method (VCM) Theory, Technique and Application in Vietnam”

       15h15 – 15h30: Thảo luận, trao đổi

 15h30 – 15h45: Coffee-break

3.     15h45 – 16h15: TS. Nghiêm Mạnh Hiến (Bộ môn Công trình ngầm -Khoa Xây Dựng- Trường Đại học Kiến Trúc HN) trình bày chuyên đề “Tính toán công trình ngầm chịu tải trọng động đất.

16h15 – 16h30: Thảo luận, trao đổi

Địa điểm: Phòng U204

Kính mời các thầy cô, các học viên cao học, nghiên cứu sinh, sinh viên, các cán bộ kỹ thuật quan tâm tham dự.