Thông báo lịch bảo vệ đồ án Kết cấu Thép 2

Bộ môn KC Thép Gỗ tổ chức bảo vệ ĐA Thép 2 cho SV khoá 15X vào thứ 7, ngày 12/1/2019 tại H305. Cụ thể như sau:
– Từ 8h-8h45: 15X1 (Thầy Nguyễn Hồng Sơn dậy LT).
– Từ 8h45 -9h30: 15X2 (Thầy Mai Trọng Nghĩa dậy LT).
– Từ 9h30- 10h15: 15X3 (Thầy Vũ Quốc Anh dậy LT).
– Từ 10h15-11h: 15X4 (Thầy Vũ Huy Hoàng dậy LT).
– Từ 11h-11h45: 15X5 (Cô Nguyễn Thanh Hoà dậy LT).
– Từ 13h30-14h15: 15X6 (Cô Nguyễn Lệ Thuỷ dậy LT).
– Từ 14h15-15h: 15X7 ( Thầy Vũ Quang Duẩn dậy LT).
– Từ 15h -15h45: 15X8 (Thầy Lê Dũng Bảo Trung dậy LT).
– Từ 15h45 -16h30: 15X9 (Thầy Nguyễn Thanh Tùng dậy LT).
Các lớp trưởng báo cho các bạn trong lớp biết lịch và  bảo vệ đúng giờ.
Bộ môn KC Thép Gỗ.

155 lượt xem