PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn

 

 I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:                  NGUYỄN HỒNG SƠN                    Giới tính: Nam

Sinh ngày:                 03-8-1972                                         Nơi sinh: Hà Tây (Hà Nội)

Quê quán:                  Huyện Đan Phượng – Hà Nội          Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất:       Tiến sĩ  kỹ thuật       

Năm, nước nhận học vị:                  năm 2008,                  Tại Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:                                           Năm bổ nhiệm:

Chức vụ:                                           Phó trưởng bộ môn

Đơn vị công tác:                               Khoa Xây dựng – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Chỗ ở hiện nay:                               Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

Điện thoại liên hệ :                          0913514110

Cơ quan:                                            Di động:                  Nhà riêng: 04.22428456    

Fax :                                               E-mail:               vanh_tvqg@yahoo.com

II. QÚA TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Hệ đào tạo:                              Chính quy, dài hạn (5 năm)

Nơi đào tạo:                             Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 

Ngành học:                              Xây dựng Công trình dân dụng và Công nghiệp 

Nước đào tạo:                          Việt Nam

Năm tốt nghiệp:                      1994

Bằng đại học 2:                      Năm tốt nghiệp:

2. Sau đại học

– Thạc sĩ chuyên ngành:        Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp

   Năm cấp bằng:                     2001           

   Nơi đào tạo:                          Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

   Tên luận văn:                       Ảnh hưởng của động đất cấp 7 đến công trình khung bêtông cốt thép thiết kế với tải trọng gió và các giải pháp khắc phục

– Tiến sĩ chuyên ngành:         Kỹ thuật                              

   Năm cấp bằng:                     2008

   Nơi đào tạo:                          Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

   Tên luận án:                         Phân tích kết cấu khung thép phẳng có liên kết nửa cứng phi tuyến

3. Trình độ ngoại ngữ

1. Tiếng Anh                         Mức độ sử dụng: Nghe, nói

2.                                               Mức độ sử dụng:

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1994- 1997

Phòng Kết cấu Xây dựng

                    – Viện KHCN xây dựng

Cán bộ kỹ thuật

1997-2001

Công ty Tư vấn và Thử nghiệm công nghệ 491 – Bộ Quốc phòng Cán bộ kỹ thuật

2001-2013

Khoa Xây dựng – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.      Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bất đầu / Năm kết thúc

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn các công trình xây dựng trong điều kiện thiên tai bất thường miền Trung

2009/2011

Đề tài cấp nhà nước Chủ nhiệm đề tài nhánh

2

Nghiên cứu cấu tạo và tính toán giàn thép có mái lợp nhẹ theo tiêu chuẩn TCXDVN 338:2005

2011/2012

Đề tài cấp trường Chủ nhiệm đề tài

3

Cấu tạo và tính toán giàn liên hợp thép – bêtông

2009-2010

Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học Hướng dẫn chính

2.      Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Khảo sát hệ khung bê tông cốt thép thiết kế với tải trọng gió khi có động đất

2002

Tạp chí Xây dựng – Bộ Xây dựng, số 8/2002, trang 17.

2

Dao động của kết cấu khung thép có liên kết mềm phi tuyến

2006

Tạp chí Khoa học công nghệ Xây dựng – Viện Khoa học Công nghệ xây dựng, số 3/2006, trang 3.

3

Phân tích đàn dẻo khung thép phẳng có liên kết mềm phi tuyến

2006

Tạp chí Xây dựng – Bộ Xây dựng, số 5/2006, trang 35.

4

Phân tích khung thép có liên kết nửa cứng chịu tải trọng đồng thời của nhiều tải trọng

2006

Tạp chí Xây dựng – Bộ Xây dựng, số 8/2006, trang 29.

5

Xác định tần số dao động riêng của khung thép có liên kết nửa cứng

2006

Tuyển tập Báo cáo hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ IX – Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, trang 78.

6

Xây dựng ma trận khối lượng tương đương phần tử thanh liên kết đàn hồi có khối lượng phân bố

2006

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường – Đại học Thủy lợi, số 13/2006, trang 31.

7

Phân tích đàn dẻo kết cấu khung thép phẳng có liên kết nửa cứng phi tuyến chịu tải trọng động

2006

Tuyển tập công trình Hội nghị cơ học toàn quốc – Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ VIII, trang 326.

8

Phân tích đàn dẻo kết cấu khung thép phẳng có liên kết nửa cứng phi tuyến chịu tải trọng tĩnh

2006

Tuyển tập công trình Hội nghị cơ học toàn quốc – Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ VIII, trang 729.

9

Phân tích kết cấu khung thép chịu tải trọng động kể đến tính dẻo của vật liệu

2007

Tuyển tập Công trình khoa học công nghệ – Khoa Xây dựng / Đại học Kiến trúc Hà Nội, 11/2007, trang 179.

10

Phân tích kết cấu khung thép có liên kết mềm chịu tác động của động đất

2007

Tuyển tập Khoa học công nghệ – Đại học Kiến trúc Hà Nội, 2007, trang 206.

11

Một cách xây dựng ma trận độ cứng và véctơ tải nút của phần tử dầm liên hợp Thép – Bêtông

2008

Tuyển tập Công trình khoa học – Khoa Xây dựng/Đại học Kiến trúc Hà Nội, 12/2008, trang 128.

12

Nghiên cứu các nguyên nhân và giải pháp giảm thiểu hư hỏng nhà dân dụng ở duyên hải miền Trung khi có bão, lũ trượt lở đất

2010

Tạp chí khoa học Kiến trúc và Xây dựng – Đại học Kiến trúc Hà Nội, số 2, tháng 8/2010, trang 26.

13

Bài toán thiết kế tối ưu kết cấu khung thép chịu tải trọng động đất kể đến vật liệu đàn – dẻo và độ mềm liên kết

2010

Hội thảo Xây dựng công trình trong điều kiện đặc biệt CEC 2010 / Đại học Kiến Trúc Hà Nội, trang 226.

14

Bài toán thiết kế tối ưu kết cấu khung thép phẳng có liên kết mềm phi tuyến

2010

Tuyển tập công trình Hội nghị cơ học toàn quốc – Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ X, trang 637.

15

Xây dựng ma trận độ cứng hình học phần tử thanh có liên kết đàn hồi

2012

Tạp chí Xây dựng  Bộ Xây dựng, số 01/2012, trang 85-89.

16

Phân tích kết cấu khung thép cấu kiện vát xét đến liên kết nửa cứng

2012

Tạp chí Xây dựng – Bộ Xây dựng, số 03/2012, trang 60-64.

17

Thích ứng của kết cấu khung thép phẳng có liên kết nửa cứng

2012

Tạp chí Kết cấu và Công nghệ xây dựng Hội kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam, số 9/II-2012, trang 68-75.

18

Nghiên cứu cấu tạo và tính toán vách phẳng chịu cắt bêtông thép hình

2012

Tạp chí Xây dựng – Bộ Xây dựng, số 05/2012, trang 80-84.

19

Tính toán kết cấu khung thép thanh thành mỏng tạo hình nguội theo quy phạm Mỹ

2012

Hội nghị khoa học vật liệu, kết cấu và công nghệ xây dựng  MSC 2012 / Đại học Kiến Trúc Hà Nội, trang 344-353.

20

Bài toán thiết kế tối ưu kết cấu khung thép phẳng có liên kết mềm kể đến hiệu ứng P – Delta

2012

Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ IX

Hà Nội, 8-9/12/2012.

 

 

3.      Các luận văn, luận án đã hướng dẫn:

TT

Tên học viên,

tên đề tài luận văn

Năm bảo vệ

Nơi đào tại (Trường/Viện)

Trách nhiệm tham gia

1

– Nguyễn Minh Hoàng

– Nghiên cứu tính toán nhà ở thấp tầng trong vùng bão, lũ  miền Trung xét tác động của dòng chảy nước miền Trung

2011

Trường Đại học Kiến trúc HN. Hướng dẫn 2

2

– Bùi Như Long

– Nghiên cứu giải pháp gia cường kết cấu dầm cầu trục thép trong nhà công nghiệp

2012

Học viện Kỹ thuật Quân Sự

Hướng dẫn 1

3

– Mai Khánh Dương

– Nghiên cứu đánh giá hiệu quả sử dụng dầm liên hợp thép – bêtông có lỗ khoét ở bản bụng.

2012

Học viện Kỹ thuật Quân Sự

Hướng dẫn 1

4

– Nguyễn Hồng Chiến

– Nghiên cứu tính toán thanh thành mỏng dùng cho kết cấu khung thép theo quy phạm Mỹ

2012

Học viện Kỹ thuật Quân Sự

Hướng dẫn 1

5

– Đào Văn Đoàn

– Nghiên cứu tính toán tường chịu cắt bêtông cốt thép hình

2013

Học viện Kỹ thuật Quân Sự

Hướng dẫn 1

6

– Nghiêm Xuân Hà

– Nghiên cứu sử dụng vật liệu FRP dạng sợi cho kết cấu dầm bê tông cốt thép

2013

Học viện Kỹ thuật Quân Sự

Hướng dẫn 1

7

– Nguyễn Ngọc Minh

– Nghiên cứu tính toán kết cấu dầm thép liên hợp với bản sàn bêtông cốt thép lắp ghép

2013

Học viện Kỹ thuật Quân Sự

Hướng dẫn 1
Các tin cùng loại:

 

1.349 lượt xem