fbpx

PGS.TS Nguyễn Duy Hiếu

1. Họ và tên: Nguyễn Duy Hiếu
2. Năm sinh: 15/8/1966                  3. Nam/Nữ: Nam
4. Học hàm: Phó giáo sư                Năm được phong: 2016
Học vị: Tiến sỹ                            Năm đạt học vị: 2010
5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
6. Chức danh nghiên cứu: Cao cấp (Giảng viên cao cấp)
    Chức vụ hiện nay: Trưởng Bộ môn Khoa học Vật liệu xây dựng ; Phó trưởng Khoa Xây dựng
7. Điện thoại NR: 02438681368 ; CQ: 02438542529 ; Mobile: 0912 396 397
E-mail: hieuduynghau@gmail.com
9. Quá trình đào tạo

 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Đại học Bách Khoa Hà Nội Silicat 1988
Thạc sỹ Đại học Xây dựng Vật liệu xây dựng 2004
Tiến sỹ Đại học Xây dựng Vật liệu & Công
nghệ
Vật liệu xây
dựng
2010

 

Hotline TS : 0866 793 699