Ngày hội việc làm Đại học Kiến trúc Hà Nội

Ngày hội việc làm và tuyển dụng sẽ diễn ra tại Trường đại học Kiến trúc Hà Nội ngày Chủ nhật 3-11-2019.

Kính mời các bạn và các doanh nghiệp tham gia.

Chi tiết vui lòng xem tờ rơi đính kèm thông báo này.

Trân trọng cảm ơn!