Giảng Viên Bộ Môn Sức Bền Vật Liệu- Cơ kết cấu

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: SỨC BỀN – CƠ KẾT CẤU
TT HỌ  TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ
1 Vũ Thị Bích Quyên PGS.TS.GVCC 0903421088 bquyen1312@gmail.com        quyenvtb@hau.edu.vn Trưởng Bộ môn
2 Trịnh Tự Lực TS 0982915917 tuluc72@yahoo.com         luctt@hau.edu.vn Phó Trưởng Bộ môn
3 Phạm Văn Đạt TS 0904456939 thanhdatdhtk@gmail.com          datpv@hau.edu.vn
4 Đinh Thuý ThS 0982338586 thuyha91x1@gmail.com           hadt@hau.edu.vn
5 Đào Ngọc Khoa ThS 0974688785 dnkhoa83@yahoo.com           khoadn@hau.edu.vn NCS tại Nga
6 Trương Mạnh Khuyến ThS 0986675525 tmk2001x6kientruc@gmail.com         khuyentm@hau.edu.vn
7 Nguyễn Thị Thuỳ Liên ThS 0913800661 thuylienkxd@gmail.com        lienntt@hau.edu.vn
8 Nguyễn Thị Ngọc Loan ThS 0912085969 ngocloan93@yahoo.com        loanntn@hau.edu.vn
9 Trần Đại Quang ThS.GVC 0988106686 tranquangdhkt@yahoo.com Giám đốc Trung tâm đào tạo cơ sở Vĩnh Phúc
10 Hoàng Thị Linh Quyên ThS 0974688919 hoanglinhquyen@gmail.com            quyenhtl@hau.edu.vn NCS tại Nga
11 Giáp Văn Tấn ThS 0986509118 giapvantan.1001@gmail.com       tangv@hau.edu.vn
12 Lê Hữu Thanh TS 0903278721  thanhhuule2109@gmail.com Giám đốc Viện Công nghệ kiến trúc, xây dựng & đô thị
13 Nguyễn Vũ Thiêm ThS 0982770647 nvthiemdhkt@yahoo.com         thiemnv@hau.edu.vn
14 Đào Ngọc Tiến ThS 0988185072 tien071078@gmail.com          tiendn@hau.edu.vn
15 Trần Ngọc Trình TS 0981111019 anhtrandhkt@yahoo.com           trinhtn@hau.edu.vn
16 Phạm Văn Trung TS.GVC 0912288393 pvtrung07@gmail.com            trungpv@hau.edu.vn
17 Trần Thị Thuý Vân TS 0932238019 thuyvan792002@yahoo.com          vanttt@hau.edu.vn

1.594 lượt xem