PGS.TS. Vũ Thanh Thủy

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:               Vũ Thanh Thủy                                    Giới tính: Nữ

Học vị cao nhất:      Tiến sĩ kỹ thuật                                      Năm, nước nhận học vị: 2011, Tại VN

Chức vụ (Hiện tại): Phó trưởng Khoa Sau đại học

Đơn vị công tác (Hiện tại): Khoa Sau đại học – Trường ĐH Kiến Trúc HN

Điện thoại liên hệ :                  098876986                              E-mail: vuthanhthuy69@yahoo.com.au

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Hệ đào tạo:              Chính quy, dài hạn (5 năm)

Nơi đào tạo:            Trường Đại học Kiến trúc Hà nội          

Ngành học:              Xây dựng dân dụng – công nghiệp
Nước đào tạo: Việt nam                                          Năm tốt nghiệp: 1991

Bằng đại học 2:                     

Nơi đào tạo:            Trường Đại học Tổng hợp Hà nội         

Ngành học:              Tin học                   

Năm tốt nghiệp: 1994

2. Sau đại học

– Thạc sĩ chuyên ngành: Xây dựng dân dụng – công nghiệp

Năm cấp bằng:        1996        Nơi đào tạo: Trường Đại học Xây dựng Hà nội.

Tên luận án: Một phương pháp tính toán cấu kiện chịu nén lệch tâm.

– Tiến sĩ chuyên ngành: Xây dựng dân dụng – công nghiệp                                   

Năm cấp bằng:        2011       Nơi đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc Hà nội

Tên luận án: Nghiên cứu chuyển vị nội lực của hệ thanh chịu uốn khi xét tới ảnh hưởng của biến dạng trượt.

3. Trình độ ngoại ngữ

1. Tiếng Anh                           Mức độ sử dụng: Nghe, nói, đọc, viết

2. Tiếng Nga                           Mức độ sử dụng: Đọc tài liệu.

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1991- 2011

Khoa Xây dựng -Trường ĐH Kiến trúc HN

Giảng viên

1992-2002

Khoa Sau đại học -Trường ĐH Kiến trúc HN

Phó trưởng khoa

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1.        Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bất đầu / Năm kết thúc

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Tính toán dao động của khung theo phương pháp Holzer

2001/2002

Cấp Trường

Chủ nhiệm

2

Nghiên cứu thực nghiệm trạng thái ứng suất biến dạng của bê tông tính năng cao

2003/2004

Cấp Trường

Thành viên

2.        Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Quan hệ ứng suất biến dạng của bê tông

2004

Tạp chí Xây dựng

2

Xây dựng bài toán dầm khi xét đầy đủ hai thành phần nội lực mô men uốn M và lực cắt Q.

2009

Tạp chí Xây dựng

3

Dao động tự do của dầm khi xét tới ảnh hưởng của lực cắt.

2009

Tạp chí Xây dựng

4

Phương pháp phần tử hữu hạn tính toán hệ thanh có xét biến dạng trượt

2010

Hội thảo quốc tế: Xây dựng công trình trong điều kiện đặc biệt.

5

Lý thuyết dầm biến dạng trượt.

2010

Hội nghị cơ học vật rắn biến dạng toàn quốc lần thứ 10

461 lượt xem