fbpx

PGS.TS. Phạm Phú Tình

1.        Họ và Tên: Phạm Phú Tình

2.        Học vị cao nhất: Tiến sĩ kỹ thuật

3.        Quá trình đào tạo:

 

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

1989-1994

ĐH Kiến Trúc HN

Xây dựng dân dụng & Công nghiệp

Cao học

1997-2000

ĐH Kiến Trúc HN

Xây dựng dân dụng & Công nghiệp

Tiến sỹ

2007-2011

RWTH Aachen, CHLB Đức

Cơ học tính toán

 

4.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:

                        Kết cấu công trình.

                        Cơ học tính toán.

                – Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu bê tông cốt thép

               

5.        Các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học, các sách đã in:

Trong nước:

1.        Phạm Phú Tình: Phân tích sàn theo phương pháp dải. Tuyển tập công trình khoa học – chào mừng 40 năm truyền thống đào tạo trường Đại học Kiến Trúc, Hà Nội (2001) 173-177

2.        Phạm Phú Tình: Tỉ số cốt thép trong kết cấu bê tông. Tạp chí Xây dựng của Bộ Xây dựng, 412 (6/2002) 18-20

3.        Phạm Phú Tình: Phân tích cột ngắn bê tông cốt thép. Tuyển tập công trình khoa học. Khoa Xây dựng, Hà Nội (2002)

4.        Phạm Phú Tình: Vết nứt trong cấu kiện chịu uốn. Tạp chí Xây dựng của Bộ Xây dựng, 428 (10/2003) 32-33

5.        Trần Thanh Ngọc, Phạm Phú Tình: Tải trọng giới hạn của ống có vết nứt ngang xuyên thủng chịu đồng thời áp suất bên trong và mô men uốn. Tuyển tập công trình khoa học. Khoa Xây dựng, Hà Nội (2009) 146-161

 

Quốc tế:

1.        Phú Tình Phạm, M. Staat: An upper bound algorithm for Limit and Shakedown analysis of bounded linearly kinematic hardening structures. In: D. Weichert, G. de Saxcé (eds.) Limit States of Materials and Structures: Direct Methods. Springer Netherlands, accepted.

 

2.        Phú Tình Phạm, Đức Khôi Vũ, Thanh Ngọc Trần, M. Staat: A primal-dual algorithm for shakedown analysis of elastic-plastic bounded linearly kinematic hardening bodies. ECCM 2010, IV European Conference on Computational Mechanics, Paris, France, May 16-21, 2010.

 

3.        Thanh Ngọc Trần, Phú Tình Phạm, Đức Khôi Vũ, M. Staat: Reliability analysis of inelastic shell structures under variable loads. In: D. Weichert, A.R.S. Ponter (eds.) Limit States of Materials and Structures: Direct Methods. Springer Netherlands, (2009) 135-156.

 

4.        Thanh Ngọc Trần, Phú Tình Phạm, M. Staat: Reliability analysis of shells based on direct plasticity methods. In B.A. Schrefler, U. Perego (Eds.) CD-ROM Proceedings of 8th World Congress on Computational Mechanics (WCCM8) 5th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2008) June 30 – July 4, 2008, Venice, Italy, paper a1486.

 

5.        M. Staat, Thanh Ngọc Trần, Phú Tình Phạm: Limit and shakedown reliability analysis by nonlinear programming. Assessment of Reliability of Materials and Structures: Problems and Solutions. Proceedings of RELMAS 2008, June 17 – 20, 2008, Saint Petersburg State Polytechnical University, Russia, Vol. 1, 354-358.

 

9.        Địa chỉ liên lạc:

          Điện thoại: 01238865855

          Email: phamphutinh@yahoo.com

 

Hotline TS : 0866 793 699