PGS. TS. Phạm Minh Hà

1. Họ và tên:           PHẠM MINH HÀ                               

3. Chức vụ:             Phó Hiệu trưởng

4. Học vị cao nhất: Tiến sỹ kỹ thuật                    

5. Học hàm:             PGS        

6. Quá trình đào tạo:

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Đại học

1994

Học viện quản lý đô thị quốc gia – Thành phố Kharkov, Cộng hòa Ukraine (Liênxô cũ)

Tiến sỹ

2000

Học viện quản lý đô thị quốc gia – Thành phố Kharkov, Cộng hòa Ukraine (Liênxô cũ)

 

7. Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:

                – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng

                – Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu thép, Kết cấu gỗ

                – Môn học giảng dạy sau đại học: Kết cấu thép đặc biệt

9. Các bài báo, công trình khoa học, sách đã in:

 – Sách đã biên soạn:

Thiết kế khung thép nhà công nghiệp một tầng, một nhịp. Nhà xuất bản Xây dựng, 2008.

– Danh mục bài báo khoa học:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Влияние длительного воздействия выдергивающего усилия на напряженное состояние клеевой анкеровки арматурных стержней периодического профиля

1996

Коммунальное хозяйство городов

2

Экспериментальная установка для определения длительной прочности клеевой анкеровки арматурных стержней периодического профиля

1997

Коммунальное хозяйство городов

3

Влияние некоторых факторов на ползучесть акриловых клеев

1997

Коммунальное хозяйство городов

4

Усиление сцепления арматуры с бетоном

1997

Коммунальное хозяйство городов

5

Напряжения и перемещения в клеевом анкере при длительном действии выдергивающего усилия

1997

Коммунальное хозяйство городов

6

Trạng thái ứng suất khi neo thanh cốt thép có gờ bằng keo acrylic

1998

Tạp chí Xây dựng

7

Sức bền của thanh neo thép trong bê tông khi sử dụng keo dán acrylic

1998

Tạp chí Xây dựng

8

Реконструкция сооружений из железобетонa с применением акриловых клеев

1999

Коммунальное хозяйство городов

9

Деформативность клеевого анкера при длительном нагружении

1999

Науковий вiсник будiвницства

10

Gia cố cốt thép có gờ trong bê tông bằng keo acrylic

2000

Tạp chí Xây dựng

11

Đặc điểm cấu tạo và tính toán dầm thép bụng mảnh

2003

Tuyển tập KHCN Khoa Xây dựng

12

Cấu tạo và tính toán dầm cẩu treo

2004

Tuyển tập KHCN ĐH Kiến trúc Hà Nội

13

Tính toán bể chứa trụ đứng và trụ ngang ứng suất trước

2004

Tuyển tập KHCN Khoa Xây dựng

14

Xác định trọng lượng và chiều cao tối ưu của bể chứa trụ đứng

2005

Tuyển tập KHCN Khoa Xây dựng

15

Ứng dụng kết cấu thép tạo hình nguội trong thực tiễn xây dựng

2006

Tuyển tập KHCN Khoa Xây dựng

16

Cấu tạo và tính toán liên kết mặt bích dùng bu lông cường độ cao

2007

Tuyển tập KHCN ĐH Kiến trúc Hà Nội

17

Xác định chiều cao tối thiểu của giàn lưới tinh thể

2007

Tuyển tập KHCN Khoa Xây dựng

18

Tính toán chân cột khung thép nhẹ

2007

Tuyển tập KHCN Khoa Xây dựng

19

Tính toán kết cấu mái lưới dây dạng hình học Hypar

2008

Tạp chí Xây dựng

20

Tính toán khả năng chịu uốn của dầm thép thành mỏng tạo hình nguội theo quy phạm Mỹ

2010

Tạp chí Kiến trúc & Xây dựng

21

Khảo sát độ cứng của cột và xà ngang khung thép nhẹ nhà công nghiệp một tầng

2011

Tạp chí Kiến trúc & Xây dựng

22

Khảo sát sự làm việc không gian của khung thép nhẹ trong nhà công nghiệp một tầng

2011

Tạp chí Xây dựng

10. Các đề tài nghiên cứu khoa học:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu     Năm kết thúc

Cấp quản lý

Trách nhiệm

1

Tính toán khung thép nhẹ của nhà công nghiệp theo TCVN và tiêu chuẩn Mỹ

2004-2005

ĐHKTHN

Tham gia

2

Thiết kế kết cấu thép thành mỏng tạo hình nguội theo tiêu chuẩn Mỹ AISI

2008-2009

ĐHKTHN

Chủ trì

3

Điều tra khảo sát, đánh giá và nghiên cứu đổi mới nội dung chương trình đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp theo hướng tiên tiến và hội nhập quốc tế

2008-2009

Bộ Xây dựng

Tham gia

4

Giàn giáo – Các yêu cầu kỹ thuật và thiết kế chung

2009-2010

Bộ Xây dựng

Chủ trì

5

Tính toán các cấu kiện và liên kết trong kết cấu nhôm

2009-2010

ĐHKTHN

Chủ trì

6

Nghiên cứu xây dựng đề án công nghiệp hóa xây dựng nhà ở tại Việt Nam

2009-2010

Bộ Xây dựng

Tham gia

7

Nghiên cứu đề xuất chương trình đào tạo liên thông kiến trúc sư và kỹ sư các lĩnh vực thuộc ngành Xây dựng

2011-2012

Bộ Xây dựng

Tham gia

 12. Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại liên hệ:                 04.38545856

E-mail:                                  phamminhha@hau.edu.vn

1.389 lượt xem