TS. Đỗ Minh Tính

1.                    Họ và tên: ĐỖ MINH TÍNH

2.                    Ngày tháng năm sinh: 03-05-1979

3.                    Chức vụ: Giảng viên

4.                    Học vị cao nhất: Tiến sỹ kỹ thuật

5.                    Quá trình đào tạo:

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

2001

Đại học Mỏ – Địa chất

Địa chất công trình

Cao học

2007

Nơi học tâp: Đại học Địa chất Trung Quốc (Bắc Kinh);

Đề tài nghiên cứu: Quan trắc và nghiên cứu biện pháp tối ưu hóa hệ chống đỡ hố đào sâu công trình Nhà ga Tây Tứ- Đường line  tàu điện ngầm số 4 (Bắc Kinh – Trung Quốc)

(Study on Monitoring and Optimization

 of Supporting Structure of Deep Foundation Pit for Xisi Subway Station on the 4th Line)

Địa chất công trình

Tiến sỹ

2011

Nơi học tập: Đại học Địa chất Trung Quốc (Bắc Kinh);

Đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu và đánh giá các vấn đề địa chất công trình chủ yếu khu vực thành phố Đà Nẵng – Việt Nam.

(Investigate anh Assessment of Main Geological Problem in Da Nang, Viet Nam)

Công trình địa chất

6.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy

                – Chuyên ngành nghiên cứu: Địa chất công trìnhĐịa kỹ thuật, Công trình địa chất.

                – Môn học giảng dạy đại học: Địa chất công trình, Địa chất thủy văn.
7.        Danh mục bài giảng

          Bài giảng Địa chất công trình, Địa chất thủy văn công trình
8.        Các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học, các sách đã in

  (1) Sử dụng phương pháp tổng hợp Fuzzy đánh giá tính ổn định địa chất công trình khu vực Cảng Giao Châu, Trung Quốc ( Regional Engineering Geological stability of the JiaoZhou Bay and its adjacent area with synthetic Grey – Fuzzy method,  Journal of  Engineering Geology, Vol. 15, China, 2007);

(2) Thí nghiệm hiện trường xác định cường độ bề mặt kết cấu đá phiến khu vực Xiao You Yinh, Bắc Kinh, Trung Quốc (In situ test for the strength of structure planes in a platy rock mass near Xiaoyouying, Beijing: Geologically active, Proceedings of the 11th IAEG Congress, New Zealand, 2010);

(3) Lựa chọn giải pháp móng cho công trình xây chen khu vực đô thị Hà Nội (Selection of Foundation for Adjacent Construction Projects in Urban Hanoi): Proceedings of the International Workshop – Hue Geo – Engineering 2012.

9.        Địa chỉ liên lạc:

          Cơ quan: Bộ môn Địa kỹ thuật, Khoa Xây Dựng, ĐH Kiến Trúc Hà Nội

          Điện thoại: 0988 560 866

          Email: dominhtinh32@gmail.com

298 lượt xem