Ths. Vũ Trọng Huy

1.        Họ và Tên: VŨ TRỌNG HUY

2.        Năm sinh: 1973

3.        Chức vụ: Phó giám đốc Văn phòng tư vấn và Chuyển giao công nghệ Xây dựng

4.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ

5.        Quá trình đào tạo:

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

1995

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Cao học

2003

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

 

6.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:

                – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu Thép, gôc

                – Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu thép 1, Kết cấu thép 2, Kết cấu thép đặc biệt, Kết cấu gỗ

7.        Danh mục bài giảng: Kết cấu thép 1, Kết cấu thép 2, Kết cấu thép Nhà cao tầng, Kết cấu thép đặc biệt, Kết cấu gỗ

8.        Đề tài nghiên cứu khoa học (cấp):

         Trường: Nghiên cứu hệ vách cứng trong tháp thép, Kết cấu thép Nhà cao tầng…

9.        Thành tích cá nhân: Bằng khen Bộ Xây dựng 2005, Bằng khen TW Đoàn năm 2007, Chiến sỹ thi đua cấp trường năm 2009,2010

10.     Địa chỉ liên lạc:

          Cơ quan: Văn phòng tư vấn và CGCN Xây dựng

          Điện thoại: +84.4.38545115 / fax:+84.4.38545229

          Email: huydhkt@gmail.com

464 lượt xem