fbpx

Th.S Nguyễn Lệ Thuỷ

  1. Họ và tên: Nguyễn Lệ Thủy
  2. Học vị cao nhất: ThS
  3. Quá trình đào tạo:

 

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

1997

ĐH Kiến trúc

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Cao học

2002

ĐH Kiến trúc

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

 

  1. Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:

            – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng.

            – Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu thép gỗ

  1. Các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học, các sách đã in:

–   Tính toán nút dàn không gian sử dụng liên kết hàn trực tiếp; Tạp chí xây dựng, tháng 9/2002

–   Trạng thái ứng suất và biến dạng của cọc đơn trong trụ dàn khoan cố định; Tạp chí xây dựng, tháng 8/2007

–  Tính cọc đơn chịu tải trọng ngang trong công trình khai thác dầu khí ngoài biển; Tạp chí xây dựng, tháng 1/2008

         Nghiên cứu tính cọc đơn theo phương pháp ma trận chuyển và siêu phần tử;  Tuyển tập báo cáo  hội thảo “Xây dựng công trình trong điều kiện đặc biệt” CEC 2010

  1. Đề tài nghiên cứu khoa học (cấp):

Thư ký đề tài cấp trường: Dầm thép liên hợp có lỗ (2011).

  1. Thành tích cá nhân: Bằng khen, giấy khen, huân chương, huy chương …

                Bằng khen TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 2000;

                Bằng khen Thành Đoàn Hà nội, 2001;

                Huy chương vì thế hệ trẻ, 2002;

  1. Địa chỉ liên lạc:

         Cơ quan:  Khoa Xây dựng trường ĐH Kiến trúc Hà nội

         Điện thoại: 04.38542529 /0903226382

         Email: thuy_kxd@yahoo.com

Hotline TS : 0866 793 699