Thông Tin Các Bộ Môn

Bộ môn – trung tâm Số giảng viên Số lượng GS/PGS Tiến sỹ Thạc sỹ KS/CN Bộ môn Cơ lý thuyết Trưởng bộ môn TS. Hoàng Văn Tùng Danh sách giảng viên bộ môn 6       1       3       2       Bộ môn Khoa học Vật liệu xây dựng Trưởng bộ môn PGS.TS. Nguyễn Duy Hiếu Danh sách giảng viên bộ môn 5       1       4       Bộ môn Công nghệ Vật liệu xây dựng Phụ trách bộ môn TS. Nguyễn Việt Cường Danh sách giảng viên bộ môn 4       1       2       1       Bộ Đọc Thêm …

987 lượt xem

Giảng Viên Bộ Môn Khoa Học Vật Liệu Xây Dựng

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: KH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TT HỌ  TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ 1 Nguyễn Duy Hiếu PGS.TS. GVCC 0912396397 hieunhatviet@yahoo.com           hieund@hau.edu.vn Phó Trưởng Khoa- Trưởng Bộ môn 2 Nguyễn Khắc Kỷ ThS 0916066980 nguyenkymxd689@gmail.com        kynk@hau.edu.vn 3 Phạm Thanh Mai ThS 0389144664 phamthanhmai489@gmail.com       maipt@hau.edu.vn 4 Đỗ Trọng Toàn ThS 0916765007 trongtoan007@gmail.com           toandt@hau.edu.vn NCS tại  Nga

1.035 lượt xem

Giảng Viên Bộ Môn Công Nghệ Vật Liệu Xây Dựng

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: CN VẬT LIỆU XÂY DỰNG TT HỌ  TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ 1 Nguyễn Việt Cường TS 0904901982 cuong.vlxd.dhkt@gmail.com     cuongnv@hau.edu.vn Trưởng Bộ môn 2 Nguyễn Minh Ngọc PGS.TS.GVCC 0975855786 bach_99x@yahoo.com         ngoc.nm@hau.edu.vn 3 Lê Xuân Hậu ThS 0388121252 lexuanhau1989@gmail.com         haulx@hau.edu.vn Kiêm nhiệm Phòng thí nghiệm 4 Nguyễn Xuân Quý TS 0902264270 egcmat@gmail.com       quynx@hau.edu.vn NCS sau tiến sĩ tại Nhật

940 lượt xem

Giảng Viên Bộ Môn Công Trình Ngầm

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: CÔNG TRÌNH NGẦM TT HỌ  TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ 1 Nguyễn Công Giang TS 0913559917     0942538888 gianglientca@yahoo.com         giangnc@hau.edu.vn Trưởng Bộ môn 2 Nguyễn Hồng Dương ThS 0919531357 duongnguyen.ks@gmail.com       duong.nh@hau.edu.vn 3 Vũ Thị Thuỳ Giang TS 0936753294 vuthithuygiang98@gmail.com         giangvtt@hau.edu.vn 4 Lương Thị Hằng ThS 0971475098 luonghanghd@gmail.com             hanglt@hau.edu.vn 5 Nghiêm Mạnh Hiến PGS.TS.  GVCC 0988208697 nghiemmanhhien@hau.edu.vn      hiennm@hau.edu.vn Nghiên cứu sau TS tại Hoa Kỳ 6 Nguyễn Trường Huy TS 0989097981 huyctn@gmail.com; huynt@hau.edu.vn Phó Giám đốc Viện Công nghệ kiến trúc, xây dựng & đô thị 7 Nguyễn Đức Nguôn PGS.TS.  GVC 0903201380 nguyenducnguon50@yahoo.com      nguonnd@hau.edu.vn Giảng viên hợp đồng

911 lượt xem

Giảng Viên Bộ Môn Máy Xây Dựng

  DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: MÁY XÂY DỰNG TT HỌ  TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ 1 Đoàn Đình Điệp TS.GVC 0904137638 doandiep2364@gmail.com      diepdd@hau.edu.vn Trưởng Bộ môn 2 Lê Phi Long ThS 0902028998 longmay711@gmail.com        longlp@hau.edu.vn 3 Nguyễn Quốc Cường ThS 0968699958 quocuong.uce@gmail.com      cuong.nq@hau.edu.vn NCS tại Canađa 4 Trần Văn Viết ThS 0905322262 tranviet06@gmail.com         viettv@hau.edu.vn NCS tại ĐH Xây Dựng

737 lượt xem

Giảng Viên Bộ Môn Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Gạch Đá

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: KẾT CẤU BTCT – GẠCH ĐÁ TT HỌ  TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ 1 Phạm Phú Tình PGS.TS. GVCC 0838865855 phamphutinh@yahoo.com           tinhpp@hau.edu.vn Trưởng Bộ môn 2 Lê Thế Anh ThS 0934584843; 0983213790 letheanhksxd@gmail.com        anhlt@hau.edu.vn 3 Chu Thị Bình PGS.TS. GVCC 0369163986 chuthibinh@hau.edu.vn; chuthibinh.hau@gmail.com Phó Trưởng khoa 4 Đào Văn Cường ThS.GVC 0913210900 daocuong61kt@gmail.com Phó Viện trưởng phụ trách Viện đào tạo Mở 5 Nguyễn Hiệp Đồng TS 0943686188 nguyenhiepdong@gmail.com;       dongnh@hau.edu.vn 6 Đỗ Trường Giang ThS 0982574513 giangdt91@yahoo.com          giangdt@hau.edu.vn 7 Lê Thị Thanh Hà ThS 0904490175 halethanhhau@gmail.com            haltt@hau.edu.vn 8 Nguyễn Thị Thu Hà TS 0981347100 thuha.lothlorien@gmail.com          ha.ngtt@hau.edu.vn 9 Vũ Hoàng Hiệp PGS.TS. GVCC 0985691874 vuhoanghiep@hau.edu.vn   vhhiep91@gmail.com Trưởng khoa Xây Đọc Thêm …

1.934 lượt xem

Giảng Viên Công Nghệ Và Tổ Chức Thi Công

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ VÀ TỔ CHỨC THI CÔNG TT HỌ  TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ 1 Nguyễn Cảnh Cường ThS 0912063472 canhcuongnguyen72@yahoo.com      cuongnc@hau.edu.vn Phó Trưởng Bộ môn 2 Võ Văn Dần ThS 0987999739 vovandan.vn@gmail.com         danvv@hau.edu.vn 3 Lê Anh Dũng PGS.TS. GVCC 0932283939 dungla@hau.edu.vn Phó Hiệu Trưởng 4 Phạm Minh Đức ThS 0912534524 famduc.dhkt@gmail.com        ducpm@hau.edu.vn 5 Nguyễn Văn Đức TS 0904922898 vanduc0680@yahoo.com          ducnv@hau.edu.vn 6 Lê Hồng Dương ThS 0989555350 duong.thicong.kientruc@gmail.com      duonglh@hau.edu.vn 7 Đào Minh Hiếu TS 0912534406 hacp.jsc@gmail.com              hieudm@hau.edu.vn Trợ lý Khoa 8 Tường Minh Hồng ThS 0912166238 minhhong1905@gmail.com        hongtm@hau.edu.vn 9 Trương Kỳ Khôi ThS 0934590586 truongkhoi.dhkt@gmail.com            khoitk@hau.edu.vn 10 Nguyễn Hoài Nam TS.GVC 0983231574 hoainam1507@gmail.com          namnh@hau.edu.vn Phó Trưởng Khoa 11 Đọc Thêm …

1.542 lượt xem

Giảng Viên Bộ Môn Địa Kỹ Thuật

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: ĐỊA KỸ THUẬT TT HỌ  TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ 1 Vương Văn Thành NGƯT. PGS.TS.GVCC 0902066955 vuongvanthanh@gmail.com Trưởng Bộ môn 2 Nguyễn Ngọc Thanh TS 0943298808 nnthanhdhkt@gmail.com          thanhnn@hau.edu.vn Phó Trưởng Bộ môn 3 Nguyễn Thành An ThS 0985345900 thanhandcctb48@gmail.com      annt@hau.edu.vn 4 Trần Thượng Bình PGS.TS.GVCC 0913537260 binhviht@gmail.com         binhtt@hau.edu.vn 5 Phạm Đức Cường TS 0936035025 phdcuong77@gmail.com         cuongpd@hau.edu.vn 6 Lê Mạnh Cường ThS 0902682669 lecuongkta@gmail.com         cuonglm@hau.edu.vn NCS tại  Đức 7 Nguyễn Tiến Dũng ThS 0988120252 nguyentiendungkta@gmail.com        dung.ntien@hau.edu.vn 8 Lê Khắc Hưng ThS 0982929343 khachung.egn@gmail.com        hunglk@hau.edu.vn 9 Nguyễn Thị Thanh Hương ThS 0396869606 huongkxd@yahoo.com           huongntt@hau.edu.vn 10 Phan Tự Hướng ThS 0913532322 tuhuongdcct36@gmail.com          huongpt@hau.edu.vn 11 Võ Thị Thư Hường ThS 0912774874 Đọc Thêm …

1.187 lượt xem

Giảng Viên Bộ Môn Cơ Lý Thuyết

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: CƠ LÝ THUYẾT TT HỌ  TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ 1 Hoàng Văn Tùng PGS.TS 0906193585 inter0105@gmail.com           tunghv@hau.edu.vn Trưởng Bộ môn 2 Phạm Thị Hà Giang TS 0386646813 hagiang813@gmail.com        giangpth@hau.edu.vn 3 Ngô Quang Hưng ThS 0989992729 hungckc@gmail.com          hungnq@hau.edu.vn 4 Nguyễn Thị Kiều TS 0363441889 kieumt@gmail.com             kieunt@hau.edu.vn 5 Đỗ Xuân Tùng TS 0984468136 tungdx2783@gmail.com          tungdx@hau.edu.vn

1.212 lượt xem

Giảng Viên Bộ Môn Sức Bền Vật Liệu- Cơ kết cấu

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: SỨC BỀN – CƠ KẾT CẤU TT HỌ  TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ 1 Vũ Thị Bích Quyên PGS.TS.GVCC 0903421088 bquyen1312@gmail.com        quyenvtb@hau.edu.vn Trưởng Bộ môn 2 Trịnh Tự Lực TS 0982915917 tuluc72@yahoo.com         luctt@hau.edu.vn Phó Trưởng Bộ môn 3 Phạm Văn Đạt TS 0904456939 thanhdatdhtk@gmail.com          datpv@hau.edu.vn 4 Đinh Thuý Hà ThS 0982338586 thuyha91x1@gmail.com           hadt@hau.edu.vn 5 Đào Ngọc Khoa ThS 0974688785 dnkhoa83@yahoo.com           khoadn@hau.edu.vn NCS tại Nga 6 Trương Mạnh Khuyến ThS 0986675525 tmk2001x6kientruc@gmail.com         khuyentm@hau.edu.vn 7 Nguyễn Thị Thuỳ Liên ThS 0913800661 thuylienkxd@gmail.com        lienntt@hau.edu.vn 8 Nguyễn Thị Ngọc Loan ThS 0912085969 ngocloan93@yahoo.com        loanntn@hau.edu.vn 9 Trần Đại Quang ThS.GVC 0988106686 tranquangdhkt@yahoo.com Giám đốc Trung tâm đào tạo cơ sở Vĩnh Phúc 10 Đọc Thêm …

1.701 lượt xem