PGS. TS. Đặng Quốc Lương

1.        Họ và Tên: Đặng Quốc Lương

2.        Chức vụ:  Chủ nhiệm Bộ môn

3.        Học vị cao nhất: Tiến Sỹ

4.        Học hàm: PGS, GVCC

5.        Quá trình đào tạo:

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

1970

Trường Đại học Tổng hợp  Hà Nội

Toán Cơ

Tiến sỹ

1983

Tốt nghiệp tại Tiệp Khắc

Cơ học

6.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:

-Môn học giảng dạy đại học:  Cơ học lý thuyết.

7.        Các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học, các sách đã in:

1)       Phương pháp tính trong Kỹ thuật, 2011,  NXB Xây dựng

2)       Giáo trình cơ học lý thuyết tập 1, 1996,  NXB Xây dựng

3)       Giáo trình cơ học lý thuyết tập 2, 1996,  NXB Xây dựng

4)       Giáo trình cơ học cơ sở tập 1, 2007,  NXB Xây dựng

5)       Giáo trình cơ học cơ sở tập 2, 2007,  NXB Xây dựng

6)       Phương pháp đẳng chu trong cơ học, 2002, Tuyển tập KHCN ĐHKT

7)       Ảnh hưởng của sự xắp xếp rời rạc  đến ổn đinh của tấm hình chữ nhật , 2008,  Tuyển tập KHCN ĐHKT.

8)       Phân tích ổn định của tấm chữ nhật  có sườn gia cố một phương, 2003, Tuyển tập KHCN ĐHKT.

9)       Giải bài toán tấm chịu tác dụng của lực va chạm bằng phương pháp năng lượng,  , 2004, Tuyển tập KHCN ĐHKT.

10)    Dao động của cột dây neo trong mặt phẳng vuông góc với gió, , 2005, Tuyển tập cáo công  trình khoa học Khoa Xây dựng.

11)    Tính dao động công trình bằng phương pháp ma trận chuyển tiếp , 2006, Tuyển tập KHCN ĐHKT.

12)    Giải bài toán dao động công trình bằng phương pháp biến phân, , 2010, Tạp chí Khoa học và Kiến trúc Xây dựng.

13)    Giải bài toán dao động công trình bằng phương pháp Lagrange loại II, , 2011, Tạp chí Khoa học và Kiến trúc Xây dựng.

8.        Đề tài nghiên cứu khoa học: Tham gia các đề tài

1)       Cải tiến chương trình đào tạo Kỹ sư XDDD và CN (cấp bộ)

2)       Chương trình đào tạo Kỹ sư công trình ngầm đô thị, (cấp bộ)

9.        Thành tích cá nhân:

+ Nhà giáo ưu tú.

+ Bằng khen Bộ giáo dục và đào tạo : các năm 1997, 1998

+Bằng khen Bộ xây dựng : các năm 1994,1995,2000,2001,2003,2005,2008

+ Bằng khen thủ tướng Chính phủ :  năm1997

+ Chiến sỹ thi đua cấp ngành : các năm 2000, 2006

+ Huân chương lao động hạng 3 : năm 2007

+ Huy chương vì sự nghiệp đào tạo : năm 1996

+ Huy chương vì sự nghiệp xây dựng : năm 1998

+ Huy chương danh dự của Trung ương Đoàn : năm 1998

10.     Địa chỉ liên lạc:

          Cơ quan: Khoa Xây dựng, Đại học Kiến trúc Hà Nội

          Điện thoại:01277192700

604 lượt xem