Ths.Phạm Quang Vượng

1.        Họ và Tên:  Phạm Quang Vượng

2.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ

3.        Quá trình đào tạo:

 

Cấp
độ

Năm
tốt nghiệp

Trường
tốt nghiệp

Chuyên
ngành tốt nghiệp

Đại
học

2010

ĐH
Kiến Trúc HN

Xây
dựng dân dụng và công nghiệp

               4.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:

                 – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng. Thi công công trình xây dựng.

                 – Môn học giảng dạy đại học: Kỹ
thuật thi công, Môi trường trong xây dựng, An toàn lao động, Thi công công
trình

                5.       Bài báo nghiên cứu khoa học:

  –  Quy trình thi công và nghiệm thu khối xây
bằng gạch Block bê tông khí trưng áp (ACC)

                6.       Địa chỉ liên lạc:

 – Cơ quan: Bộ môn Công nghệ và tổ chức thi công – Khoa Xây Dựng – Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội

               –  Điện thoại: 0975.527.523

               –  Email: phamquangvuong.kt.hn@gmail.com

282 lượt xem