Ks. Nguyễn Danh Hoàng

1.        Họ và Tên: NGUYỄN DANH HOÀNG

2.        Năm sinh: 1988

3.        Học vị cao nhất: Kỹ sư

4.        Quá trình đào tạo:

 

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

2011

Đại Học Kiến Trúc Hà Nội

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

 

5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:

                – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu thép-gỗ

                – Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu thép-gỗ

6.        Địa chỉ liên lạc:

          Cơ quan: Bộ môn Kết Cấu Thép-Gỗ, Khoa Xây Dựng, ĐH Kiến Trúc Hà Nội

          Điện thoại: 0977 959 078

          Email: ngdanhhoang@gmail.com

464 lượt xem