KS. Giáp Văn Tấn

1.        Họ và Tên: Giáp Văn Tấn

2.        Chức vụ: Giảng viên

3.        Học vị cao nhất: Kỹ sư

4.        Quá trình đào tạo:

 

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

2006

Đại học Giao thông vận tải

Kỹ sư xây dựng Cầu đường

Cao học

Đang học

Đại học Giao thông vận tải

 

 

5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:

                – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng.

                – Môn học giảng dạy đại học: Sức bền vật liệu, Cơ học công trình…

6.        Địa chỉ liên lạc:

          Cơ quan: P207 – CT9 – Khu đô thị Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội

          Điện thoại: 0986509118

          Email: Hoanghon_ab@yahoo.com

510 lượt xem