TS. Chu Thị Hoàng Anh

1.                   Họ và Tên: CHU THỊ HOÀNG ANH

2.                   Năm sinh: 26-07-1984

3.                   Chức vụ: Cán bộ giảng dạy bộ môn Kết cấu thép – gỗ khoa Xây Dựng Trường ĐHKT

4.                   Học vị cao nhất: Tiến sỹ

5.                   Quá trình đào tạo:

 

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

2009

Đại học Tổng hợp Quốc Gia Tambov- LB Nga

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

6.             Khả năng sử dụng ngoại ngữ:

                Tiếng Anh: Có khả năng đọc tốt tài liệu chuyên ngành, viết  …., nói…

                Tiếng Nga:Có khả năng đọc tốt tài liệu chuyên ngành, viết  …., nói…

7.             Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:

                – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu xây dựng

                – Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu thép 1, Kết cấu gỗ, Kết cấu thép gỗ

8.             Danh mục bài giảng:

9.             Các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học, các sách đã in:

– Antropova  О.А., Komarov I.А., Chu Thi Hoang Anh. Pressure on the wall in the basement flat loaded system forces / Trudui TSTU.-  Tambov.: publishing house TSTU.-  Issue №20, 2007.

– Ledenev V.V., Chu Thi Hoang Anh. Calculation of bearing capacity of pier foundations  / Vestnik.- Tambov.: publishing house TSTU. -Vol. 13, № 3, 2007.

– Ledenev V.V., Chu Thi Hoang Anh. Calculation of bearing capacity of pier foundations (taking into account the tangential stresses) / Published by the central regional office .- Voronezh, Lipetsk.: publishing house LSTU.- Issue 7, 2008.

– Ledenev V. V., Chu Thi Hoang Anh. Methods of calculating the pier foundations with the approach I.A. Simvulidi / Collection of articles. International scientific-practical conference “Actual problems of design and design of  bases and foundations of buildings and structures” .- Penza.: 2008, December.

            – Ledenev V. V., Chu Thi Hoang Anh. Calculation of Drilled Foundations in Relation to Material / Journal Scientist of Voronezh State Architectural University .- Voronezh.: publishing house  VGASU .- Issue 4 (16), 2009.

            – Ledenev V.V., Chu Thi Hoang Anh. Load Bearing Capacity of  Drilled Pier Foundations under Arbitrary Action of Inclined Force / Journal Scientist  of  Voronezh State Architectural University .- Voronezh.: publishing house VGASU .- Issue 1 (17), 2010. ISSN 2072- 0041.

            -Vũ Quốc Anh, Chu Hoàng Anh, (2011), “Phương pháp xác định chiều dài tính toán cột vát theo qui phạm Hoa Kỳ”, Tạp chí Xây dựng 5-2011, Tr. 49-52. ISSN 0866 -0762.

                – Vũ Quốc Anh, Chu Hoàng Anh, (2011), “Xác định hệ số chiều dài tính toán cho cột trong khung thép có xét đến độ đàn hồi của liên kết”, Tạp chí Khoa học công nghệ Xây dựng, 3-2011, Tr. 14-22. ISSN 1859-1566.

            -Vũ Quốc Anh, Chu Hoàng Anh, (2011), “Xác định hệ số chiều dài tính toán cho cột khung thép theo tiêu chuẩn EUROCODE 3”, Tạp chí Xây dựng, 12-2011.

                –Ledenev V.V., Chu Thi Hoang Anh. Effect of  eccentricity on vertical displacement of deep foundations / Scientific- Technical Journal . Structural Mechanics anh Structures.- Voronezh.Issue 1 (2), 2011. ISSN 2219-1038.

                -Vũ Quốc Anh, Chu Hoàng Anh, (2012), “Xác định nội lực khung thép trong trạng thái biến dạng theo tiêu chuẩn  EUROCODE 3”, Tạp chí Xây dựng, 4-2012.

                -Vũ Quốc Anh, Chu Hoàng Anh, (2012), “Tính toán liên kết bulong xét đến hiệu ứng ‘Prying Action;”, Tạp chí Xây dựng, 6-2012.

10.           Đề tài nghiên cứu khoa học (cấp):

11.           Thành tích cá nhân: Bằng khen, giấy khen, huân chương, huy chương …

12.           Địa chỉ liên lạc:

                      Cơ quan: Bộ môn kết cấu thép- gỗ, Khoa Xây Dựng, ĐH Kiến Trúc Hà Nội

                      Điện thoại: 096 2134911

                      Email: chuhoanganh2607@yahoo.com

476 lượt xem