Bạn học gì và khi nào?

Bạn học gì và khi nào? Bạn có thể lựa chọn một trong các chương trình đào tạo kĩ sư sau đây. Sự lựa chọn phải được quyết định khi bạn nộp hồ sơ đăng kí dự thi vào trường. Kĩ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp (Mã ngành: 103) Kĩ sư xây dựng công trình ngầm đô thị (Mã ngành: 107) Kĩ sư vật liệu và cấu kiện xây dựng (Mã ngành: 109)     Bằng cấp: Kĩ sư xây dựng; Thời gian học: 5 năm (9 kì + 1 kì làm Đồ án tốt nghiệp). Bạn cũng có thể rút ngắn/kéo dài thời gian học, vì chương trình đào tạo theo hình thức tín chỉ. Chúng tôi mong Đọc Thêm …

656 lượt xem

126 lượt xem

Tổ chức và quản lý thi công – XD3504

Tổ chức và quản lý thi công – XD3504 Mục đích của môn học là hướng dẫn sinh viên lập kế hoạch thi công xây dựng công trình. Các giai đoạn thi công, tập hợp nhân lực, tập hợp vật liệu, máy móc được tính toán để đảm bảo việc thi công trên công trường là có kế hoạch và đạt hiệu quả cao nhất. Những nội dung chính của môn học là: phương pháp thiết kế tiến độ thi công; tổ chức dây chuyền thi công; lập tiến độ theo sơ đồ mạng lưới; thiết kế tổng mặt bằng thi công.

465 lượt xem

225 lượt xem

210 lượt xem

Đồ án Kĩ thuật thi công 2 – XD3503

Đồ án Kĩ thuật thi công 2 – XD3503 Với công trình cho trước bằng kết cấu lắp ghép, mỗi SV tự chọn phương án và kỹ thuật thi công phù hợp với quy mô và đặc điểm công trình. Các nội dung chính là: thiết kế biện pháp treo buộc; thiết kế sơ đồ lắp ghép; lựa chọn thiết bị thi công; lắp ghép chi tiết tựng bộ phận; an toàn lao động. Đồ án được thể hiện trên 1 bản vẽ A1 và 1 quyển thuyết minh.

1.571 lượt xem

Tham quan – XD6401

Tham quan – XD6401 Sinh viên đi tham quan các công trình đã hoặc đang xây dựng, để biết được khả năng xây dựng của con người, và tìm hiểu từ thực tế các vấn đề gồm: công năng công trình, hệ kết cấu của công trình, biện pháp thi công, vật liệu được sử dụng và các vấn đề khác liên quan.

240 lượt xem

Đồ án Kĩ thuật thi công 1 – XD3502

Đồ án Kĩ thuật thi công 1 – XD3502 Mỗi SV sẽ lập biện pháp thi công xây dựng tầng hầm công trình và công trình cao tầng, gồm các biện pháp: thi công phần ngầm của công trình đơn vị (BTCT toàn khối); thi công cọc; thi công đất; thi công bê tông móng; thi công BTCT toàn khối phần thân; và lập biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

1.088 lượt xem

Vật liệu xây dựng 2 – XD2802

Vật liệu xây dựng 2 – XD2802 Là phần tiếp theo của môn Vật liệu xây dựng 1. Mục đích của môn học là cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về tính chất cơ lí, tính đặc thù, điều kiện hình thành, công nghệ chế tạo và các ứng dụng của các vật liệu: kính xây dựng, vật liệu cách nhiệt, chất kết dính hữu cơ, bê tông dùng chất kết dính hữu cơ.

151 lượt xem

164 lượt xem