Bạn học gì và khi nào?

Bạn học gì và khi nào? Bạn có thể lựa chọn một trong các chương trình đào tạo kĩ sư sau đây. Sự lựa chọn phải được quyết định khi bạn nộp hồ sơ đăng kí dự thi vào trường. Kĩ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp (Mã ngành: 103) Kĩ sư xây dựng công trình ngầm đô thị (Mã ngành: 107) Kĩ sư vật liệu và cấu kiện xây dựng (Mã ngành: 109)     Bằng cấp: Kĩ sư xây dựng; Thời gian học: 5 năm (9 kì + 1 kì làm Đồ án tốt nghiệp). Bạn cũng có thể rút ngắn/kéo dài thời gian học, vì chương trình đào tạo theo hình thức tín chỉ. Chúng tôi mong Đọc Thêm …

517 lượt xem

150 lượt xem

Thực tập địa chất công trình – XD3102

Thực tập địa chất công trình – XD3102 Sinh viên sẽ được tham quan các phòng thí nghiệm địa kĩ thuật, được quan sát các quy trình khoan, thí nghiệm, lẫy mẫu tại hiện trường. Sinh viên sẽ hiểu và biết cách làm: quy trình khảo sát địa chất; phân tích số liệu báo cáo địa chất; phân biệt được các loại đất, đá.

744 lượt xem

Địa chất công trình/ Địa chất thủy văn – XD3101

Địa chất công trình/ Địa chất thủy văn – XD3101 Mục đích trước tiên của môn học là giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: cấu tạo các lớp vỏ trái đất gồm: đất, đá, nước dưới đất, các hiện tượng địa chất, các phương pháp khảo sát địa chất. Mục đích tiếp theo là hướng dẫn sinh viên viết và đọc báo cáo địa chất khi thiết kế nền móng công trình.

214 lượt xem

187 lượt xem

111 lượt xem

Tổ chức và quản lý thi công – XD3504

Tổ chức và quản lý thi công – XD3504 Mục đích của môn học là hướng dẫn sinh viên lập kế hoạch thi công xây dựng công trình. Các giai đoạn thi công, tập hợp nhân lực, tập hợp vật liệu, máy móc được tính toán để đảm bảo việc thi công trên công trường là có kế hoạch và đạt hiệu quả cao nhất. Những nội dung chính của môn học là: phương pháp thiết kế tiến độ thi công; tổ chức dây chuyền thi công; lập tiến độ theo sơ đồ mạng lưới; thiết kế tổng mặt bằng thi công.

443 lượt xem

189 lượt xem

199 lượt xem

Đồ án Kĩ thuật thi công 2 – XD3503

Đồ án Kĩ thuật thi công 2 – XD3503 Với công trình cho trước bằng kết cấu lắp ghép, mỗi SV tự chọn phương án và kỹ thuật thi công phù hợp với quy mô và đặc điểm công trình. Các nội dung chính là: thiết kế biện pháp treo buộc; thiết kế sơ đồ lắp ghép; lựa chọn thiết bị thi công; lắp ghép chi tiết tựng bộ phận; an toàn lao động. Đồ án được thể hiện trên 1 bản vẽ A1 và 1 quyển thuyết minh.

1.477 lượt xem