Giới Thiệu Bộ Môn Máy Xây Dựng

Giới thiệu bộ môn Bộ Môn Máy Xây Dựng là một bộ môn chuyên ngành của Khoa Xây dựng.   Bộ môn Máy xây dựng hiện nay có tổng số 5 cán bộ, đảm nhiệm công tác đào tạo và nghiên cứu tại bộ môn. Đội ngũ cán bộ của bộ môn đều có trình độ đại học trở lên, trong đó có 4 Thạc sỹ và 1 Kỹ sư. Đang cập nhật …

44 lượt xem