Ths. Nguyễn Quốc Cường

1. Họ và tên: NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 2. Năm sinh: 1989 3. Nam/Nữ: Nam 4. Học vị: Thạc sĩ Năm đạt học vị: 2015 5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:   Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ   Mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 1 0 3 Tên gọi: Kỹ thuật cơ khí 6. Chức danh nghiên cứu: Thạc sĩ Chức vụ hiện nay: Giảng viên 7. Thông tin liên hệ: Điện thoại NR: ; CQ: ; Mobile: 0968 699 958 E-mail: quocuong.uce@gmail.com 8. Cơ quan công tác Tên cơ quan: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Địa chỉ cơ quan: Km10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: 04 3854 2521; Fax: Đọc Thêm …

351 lượt xem

KS. Vi Văn Định

KS. Vi Văn Định I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC    Họ và tên:                  VI VĂN ĐỊNH    Học vị cao nhất:       Kỹ sư    Chức vụ:                   Giảng viên bộ môn Máy Xây Dựng    Đơn vị công tác:       Khoa Xây Dựng – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội    Điện thoại liên hệ:    Cơ quan : 043.8542529                                       Di động: 01688 741 356        Email:                        vidinhdhkt@yahoo.com.vn II. QUÁ TRÌNH ĐÀO Đọc Thêm …

471 lượt xem

Ths. Lê Phi Long

Ths. Lê Phi Long I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ và tên:                  LÊ PHI LONG Học vị cao nhất:       Thạc sĩ kỹ thuật    Chức vụ:                   Giảng viên Bộ môn Máy xây dựng   Đơn vị công tác:       Khoa Xây dựng – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Điện thoại liên hệ:    Cơ quan : 043.8542529                                    Di động: 0902 028 998 Email:                        longmay711@yahoo.com II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO Cấp độ   Đọc Thêm …

282 lượt xem

Giảng Viên Bộ Môn Máy Xây Dựng

  DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: MÁY XÂY DỰNG TT HỌ  TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ 1 Đoàn Đình Điệp TS.GVC 0904137638 doandiep2364@gmail.com      diepdd@hau.edu.vn Trưởng Bộ môn 2 Lê Phi Long ThS 0902028998 longmay711@gmail.com        longlp@hau.edu.vn 3 Nguyễn Quốc Cường ThS 0968699958 quocuong.uce@gmail.com      cuong.nq@hau.edu.vn NCS tại Canađa 4 Trần Văn Viết ThS 0905322262 tranviet06@gmail.com         viettv@hau.edu.vn NCS tại ĐH Xây Dựng

734 lượt xem

TS. Đoàn Đình Điệp

TS. Đoàn Đình Điệp I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC    Họ và tên:                   ĐOÀN ĐÌNH ĐIỆP    Học vị cao nhất:       Tiến sĩ kỹ thuật    Chức vụ:                    Trưởng bộ môn Máy Xây Dựng    Đơn vị công tác:        Khoa Xây dựng – Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội    Điện thoại liên hệ:     Cơ quan : 043.8542529                                        Di động: 0904.137.638    Email:                         doandiep2364@gmail.com II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO Cấp độ  Năm tốt Đọc Thêm …

585 lượt xem

Ths. Trần Văn Viết

Ths. Trần Văn Viết I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC    Họ và tên:                 TRẦN VĂN VIẾT    Học vị cao nhất:       Thạc sĩ kỹ thuật    Chức vụ:                   Giảng viên bộ môn Máy Xây Dựng    Đơn vị công tác:       Khoa Xây Dựng – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội    Điện thoại liên hệ:    Cơ quan : 043.8542529                                       Di động:    0905 322 262    Email:                        tranviet06@gmail.com   II. QUÁ Đọc Thêm …

254 lượt xem

255 lượt xem

205 lượt xem

328 lượt xem

27 lượt xem