Ths. Nguyễn Quốc Cường

1. Họ và tên: NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 2. Năm sinh: 1989 3. Nam/Nữ: Nam 4. Học vị: Thạc sĩ Năm đạt học vị: 2015 5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:   Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ   Mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 1 0 3 Tên gọi: Kỹ thuật cơ khí 6. Chức danh nghiên cứu: Thạc sĩ Chức vụ hiện nay: Giảng viên 7. Thông tin liên hệ: Điện thoại NR: ; CQ: ; Mobile: 0968 699 958 E-mail: quocuong.uce@gmail.com 8. Cơ quan công tác Tên cơ quan: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Địa chỉ cơ quan: Km10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: 04 3854 2521; Fax: Đọc Thêm …

266 lượt xem

KS. Vi Văn Định

KS. Vi Văn Định I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC    Họ và tên:                  VI VĂN ĐỊNH    Học vị cao nhất:       Kỹ sư    Chức vụ:                   Giảng viên bộ môn Máy Xây Dựng    Đơn vị công tác:       Khoa Xây Dựng – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội    Điện thoại liên hệ:    Cơ quan : 043.8542529                                       Di động: 01688 741 356        Email:                        vidinhdhkt@yahoo.com.vn II. QUÁ TRÌNH ĐÀO Đọc Thêm …

443 lượt xem

Ths. Lê Phi Long

Ths. Lê Phi Long I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ và tên:                  LÊ PHI LONG Học vị cao nhất:       Thạc sĩ kỹ thuật    Chức vụ:                   Giảng viên Bộ môn Máy xây dựng   Đơn vị công tác:       Khoa Xây dựng – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Điện thoại liên hệ:    Cơ quan : 043.8542529                                    Di động: 0902 028 998 Email:                        longmay711@yahoo.com II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO Cấp độ   Đọc Thêm …

262 lượt xem

Giảng Viên Bộ Môn Máy Xây Dựng

  DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: MÁY XÂY DỰNG TT HỌ  TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ 1 Đoàn Đình Điệp TS.GVC 0904137638 doandiep2364@gmail.com      diepdd@hau.edu.vn Trưởng Bộ môn 2 Lê Phi Long ThS 0902028998 longmay711@gmail.com        longlp@hau.edu.vn 3 Nguyễn Quốc Cường ThS 0968699958 quocuong.uce@gmail.com      cuong.nq@hau.edu.vn NCS tại Canađa 4 Trần Văn Viết ThS 0905322262 tranviet06@gmail.com         viettv@hau.edu.vn NCS tại ĐH Xây Dựng

707 lượt xem

TS. Đoàn Đình Điệp

TS. Đoàn Đình Điệp I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC    Họ và tên:                   ĐOÀN ĐÌNH ĐIỆP    Học vị cao nhất:       Tiến sĩ kỹ thuật    Chức vụ:                    Trưởng bộ môn Máy Xây Dựng    Đơn vị công tác:        Khoa Xây dựng – Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội    Điện thoại liên hệ:     Cơ quan : 043.8542529                                        Di động: 0904.137.638    Email:                         doandiep2364@gmail.com II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO Cấp độ  Năm tốt Đọc Thêm …

512 lượt xem

Ths. Trần Văn Viết

Ths. Trần Văn Viết I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC    Họ và tên:                 TRẦN VĂN VIẾT    Học vị cao nhất:       Thạc sĩ kỹ thuật    Chức vụ:                   Giảng viên bộ môn Máy Xây Dựng    Đơn vị công tác:       Khoa Xây Dựng – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội    Điện thoại liên hệ:    Cơ quan : 043.8542529                                       Di động:    0905 322 262    Email:                        tranviet06@gmail.com   II. QUÁ Đọc Thêm …

240 lượt xem

Giới Thiệu Bộ Môn Máy Xây Dựng

Giới thiệu bộ môn Bộ Môn Máy Xây Dựng là một bộ môn chuyên ngành của Khoa Xây dựng.   Bộ môn Máy xây dựng hiện nay có tổng số 5 cán bộ, đảm nhiệm công tác đào tạo và nghiên cứu tại bộ môn. Đội ngũ cán bộ của bộ môn đều có trình độ đại học trở lên, trong đó có 4 Thạc sỹ và 1 Kỹ sư. Đang cập nhật …

44 lượt xem

252 lượt xem

205 lượt xem

326 lượt xem