TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 4 CHUYÊN NGÀNH CỦA KHOA XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI – NĂM 2021

Ngành Xây dựng là một trong những ngành công nghiệp lớn nhất ở hầu hết các quốc gia trên thế giới với nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao tham gia. Ngành Xây dựng luôn luôn là cần thiết và được phát triển dù cho xã hội có thay đổi như thế nào. Ngành Xây dựng kết hợp giữa khoa học, kỹ thuật, công nghệ và cả nghệ thuật. Khoa Xây dựng – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đào tạo Kỹ sư xây dựng từ năm 1972, là cơ sở có truyền thống đào tạo ngành Xây dựng lâu đời thứ 3 trong cả nước. Số lượng giảng viên Đọc Thêm …

9.509 lượt xem

309 lượt xem

TS. Đặng Vũ Hiệp

1. Họ và tên:  Đặng Vũ Hiệp               2. Năm sinh:                               1980                                       3. Nam/Nữ:  Nam 4.   Học vị:   Tiến sỹ                                                               Năm đạt học vị:  2013 5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ 6. Chức danh nghiên cứu:    Giảng viên 7. Điện thoại NR:                       ; CQ:                     ; Mobile:  0962 194 080     E-mail:   dangvuhiep2009@yahoo.com 8. Cơ quan công tác: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội     Địa chỉ cơ quan:           Km10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại:  04 3854 2521       ;Fax:   04 3854 4318             ;Website: htttp://www. Hau.edu.vn 9. Quá trình đào tạo Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp Đại học  Trường Đại học Kiến trúc Đọc Thêm …

806 lượt xem

PGS.TS. Vũ Hoàng Hiệp

PGS. TS. Vũ Hoàng Hiệp 1. Họ và tên: VŨ HOÀNG HIỆP 2. Năm sinh: 1974                                                    3. Nam/Nữ: Nam 4.  Học hàm: Phó giáo sư                                         Năm được phong: 2018   Học vị:  Tiến sĩ                                                        Năm đạt học vị: 2007 5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ 6. Chức vụ hiện nay: Trưởng Đọc Thêm …

1.638 lượt xem

ThS. Đào Văn Cường

ThS. Đào Văn Cường 1.        Họ và Tên:  Đào Văn Cường 2.        Năm sinh: 1961 3.        Chức vụ:  Phó Khoa Tại chức 4.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ 5.        Quá trình đào tạo:  Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 1987 ĐH Kiến Trúc Hà Nội XDDD&CN Cao học 1999 ĐH Xây dựng XDDD&CN                  6.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                         – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng. Động lực học kết cấu … 7.        Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu bê tông cốt thép – gạch đá 8.        Đề tài nghiên cứu khoa học  Bộ: Kết cấu nhịp lớn (năm 2000-2003) 9.        Thành tích cá Đọc Thêm …

485 lượt xem

Ths. Đoàn Trung Kiên

Ths. Đoàn Trung Kiên 1.        Họ và Tên: Đoàn Trung Kiên 2.        Năm sinh: 1980 3.        Học vị cao nhất:  Thạc sỹ 4.        Quá trình đào tạo:   Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2003 Đại học Xây Dựng XDDD&CN Cao học 2007 Đại học Kiến Trúc HN XDDD&CN   5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy: Kết cấu bêtông cốt thép 6.        Các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học, các sách đã in: Sách tham khảo (đồng tác giả): Thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng bằng bê tông cốt thép lắp ghép. 7.        Thành tích cá nhân: Bằng khen, giấy khen, huân chương, huy chương Đọc Thêm …

257 lượt xem

PGS.TS. Vương Ngọc Lưu

PGS.TS. Vương Ngọc Lưu Họ và Tên: Vương Ngọc Lưu Chức vụ: Phó Hiệu trưởng, Trưởng Bộ môn Kết cấu bê tông cốt thép & gạch đá Học vị cao nhất: TS Học hàm: PGS Quá trình đào tạo:   Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 1978 Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng DD & CN Cao học 1995 Đại học Xây dựng Xây dựng DD & CN Tiến sỹ 2002 Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng DD & CN   Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                 – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng.                 – Môn học giảng dạy đại học: Đọc Thêm …

831 lượt xem

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Phương

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Phương 1.    Họ và Tên: Nguyễn Ngọc Phương 2.    Chức vụ: Trưởng khoa Tại chức -Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội 3.    Học vị cao nhất: Tiến  Sĩ 4.    Quá trình đào tạo: Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 1991 ĐH Kiến trúc và Xây dựng Sôphia-Bungaria Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Cao học 2001 ĐH Xây dựng Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Tiến sỹ 2008 ĐH Kiến trúc Hà Nội Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 5.    Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy: – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng.      – Môn học giảng dạy đại học: Đọc Thêm …

1.107 lượt xem

Giảng Viên Bộ Môn Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Gạch Đá

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: KẾT CẤU BTCT – GẠCH ĐÁ TT HỌ  TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ 1 Phạm Phú Tình PGS.TS. GVCC 0838865855 phamphutinh@yahoo.com           tinhpp@hau.edu.vn Trưởng Bộ môn 2 Lê Thế Anh ThS 0934584843; 0983213790 letheanhksxd@gmail.com        anhlt@hau.edu.vn 3 Chu Thị Bình PGS.TS. GVCC 0369163986 chuthibinh@hau.edu.vn; chuthibinh.hau@gmail.com Phó Trưởng khoa 4 Đào Văn Cường ThS.GVC 0913210900 daocuong61kt@gmail.com Phó Viện trưởng phụ trách Viện đào tạo Mở 5 Nguyễn Hiệp Đồng TS 0943686188 nguyenhiepdong@gmail.com;       dongnh@hau.edu.vn 6 Đỗ Trường Giang ThS 0982574513 giangdt91@yahoo.com          giangdt@hau.edu.vn 7 Lê Thị Thanh Hà ThS 0904490175 halethanhhau@gmail.com            haltt@hau.edu.vn 8 Nguyễn Thị Thu Hà TS 0981347100 thuha.lothlorien@gmail.com          ha.ngtt@hau.edu.vn 9 Vũ Hoàng Hiệp PGS.TS. GVCC 0985691874 vuhoanghiep@hau.edu.vn   vhhiep91@gmail.com Trưởng khoa Xây Đọc Thêm …

1.896 lượt xem

PGS.TS. Nguyễn Tiến Chương

PGS.TS. Nguyễn Tiến Chương THÔNG TIN CÁ NHÂN –      Họ tên: Nguyễn Tiến Chương –      Năm sinh: 1959 –      Chức danh công tác, học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sỹ –      Năm bắt đầu tham gia giảng dạy (về bộ môn): 2007 –      Email: chuongnguyentien@gmail.com –      Giáo trình, sách, tài liệu giảng dạy đã biên soạn:       + Kết cấu nhà cao tầng BTCT – Chỉ dẫn thiết kế , NXB Xây dựng, 1997 ( Chủ biên).       + Móng nhà cao tầng – kinh nghiệm nước ngoài, NXB Xây dựng, 2004 ( Đồng tác giả ). –      Hướng nghiên cứu chính hiện nay: Phân tích phi tuyến tĩnh lực, động lực và ổn định kết cấu xây dựng, Kết cấu bêtông ứng suất trước và kết Đọc Thêm …

1.435 lượt xem