20 lượt xem

TS. Đặng Vũ Hiệp

1. Họ và tên:  Đặng Vũ Hiệp               2. Năm sinh:                               1980                                       3. Nam/Nữ:  Nam 4.   Học vị:   Tiến sỹ                                                               Năm đạt học vị:  2013 5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ 6. Chức danh nghiên cứu:    Giảng viên 7. Điện thoại NR:                       ; CQ:                     ; Mobile:  0962 194 080     E-mail:   dangvuhiep2009@yahoo.com 8. Cơ quan công tác: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội     Địa chỉ cơ quan:           Km10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại:  04 3854 2521       ;Fax:   04 3854 4318             ;Website: htttp://www. Hau.edu.vn 9. Quá trình đào tạo Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp Đại học  Trường Đại học Kiến trúc Đọc Thêm …

33 lượt xem

PGS.TS. Vũ Hoàng Hiệp

PGS. TS. Vũ Hoàng Hiệp 1. Họ và tên: VŨ HOÀNG HIỆP 2. Năm sinh: 1974                                                    3. Nam/Nữ: Nam 4.  Học hàm: Phó giáo sư                                         Năm được phong: 2018   Học vị:  Tiến sĩ                                                     Năm đạt học vị: 2007 5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ 6. Chức vụ hiện nay: Trưởng Khoa Xây dựng 7. Địa chỉ nhà riêng: số 23, ngách 34, ngõ 28B đường Điện Biên phủ, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại NR: 37343324; Đọc Thêm …

618 lượt xem

ThS. Đào Văn Cường

ThS. Đào Văn Cường 1.        Họ và Tên:  Đào Văn Cường 2.        Năm sinh: 1961 3.        Chức vụ:  Phó Khoa Tại chức 4.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ 5.        Quá trình đào tạo:  Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 1987 ĐH Kiến Trúc Hà Nội XDDD&CN Cao học 1999 ĐH Xây dựng XDDD&CN                  6.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                         – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng. Động lực học kết cấu … 7.        Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu bê tông cốt thép – gạch đá 8.        Đề tài nghiên cứu khoa học  Bộ: Kết cấu nhịp lớn (năm 2000-2003) 9.        Thành tích cá Đọc Thêm …

190 lượt xem

PGS.TS. Phạm Phú Tình

PGS.TS. Phạm Phú Tình 1.        Họ và Tên: Phạm Phú Tình 2.        Học vị cao nhất: Tiến sĩ kỹ thuật 3.        Quá trình đào tạo:   Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 1989-1994 ĐH Kiến Trúc HN Xây dựng dân dụng & Công nghiệp Cao học 1997-2000 ĐH Kiến Trúc HN Xây dựng dân dụng & Công nghiệp Tiến sỹ 2007-2011 RWTH Aachen, CHLB Đức Cơ học tính toán   4.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                         Kết cấu công trình.                         Cơ học tính toán.                 – Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu bê tông cốt thép                 5.        Các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học, các Đọc Thêm …

328 lượt xem

PGS.TS. Chu Thị Bình

PGS.TS. Chu Thị Bình 1.        Họ và Tên: CHU THỊ BÌNH 2.        Năm sinh:  1975 3.        Học vị cao nhất: Tiến sĩ kỹ thuật 4.        Quá trình đào tạo: Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 1997 Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp Cao học 2001 Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp Tiến sĩ 2009 Trường ĐH Liege- Vương quốc Bỉ Xây dựng dân dụng và công nghiệp 5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy: – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu bê tông cốt thép, Kết cấu liên hợp thép- bê tông, Kết cấu trong điều kiện Đọc Thêm …

297 lượt xem

Ths. Đoàn Trung Kiên

Ths. Đoàn Trung Kiên 1.        Họ và Tên: Đoàn Trung Kiên 2.        Năm sinh: 1980 3.        Học vị cao nhất:  Thạc sỹ 4.        Quá trình đào tạo:   Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2003 Đại học Xây Dựng XDDD&CN Cao học 2007 Đại học Kiến Trúc HN XDDD&CN   5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy: Kết cấu bêtông cốt thép 6.        Các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học, các sách đã in: Sách tham khảo (đồng tác giả): Thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng bằng bê tông cốt thép lắp ghép. 7.        Thành tích cá nhân: Bằng khen, giấy khen, huân chương, huy chương Đọc Thêm …

110 lượt xem

PGS.TS. Vương Ngọc Lưu

PGS.TS. Vương Ngọc Lưu Họ và Tên: Vương Ngọc Lưu Chức vụ: Phó Hiệu trưởng, Trưởng Bộ môn Kết cấu bê tông cốt thép & gạch đá Học vị cao nhất: TS Học hàm: PGS Quá trình đào tạo:   Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 1978 Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng DD & CN Cao học 1995 Đại học Xây dựng Xây dựng DD & CN Tiến sỹ 2002 Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng DD & CN   Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                 – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng.                 – Môn học giảng dạy đại học: Đọc Thêm …

363 lượt xem

TS. Vũ Ngọc Anh

TS. Vũ Ngọc Anh 1.        Họ và Tên: Vũ Ngọc Anh 2.        Chức vụ: Chủ Nhiệm Khoa; P.chủ nhiệm bộ môn kết cấu Bê tông cốt thép – Gạch đá 3.        Học vị cao nhất: TS 4.        Học hàm: 5.        Quá trình đào tạo:   Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 1996 ĐH Xây Dựng HN Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Cao học 2001 2004 ĐH Kiến Trúc HN Viện KH ứng dụng quốc gia Toulouse – Pháp  Xây dựng dân dụng và Công nghiệp  Vật liệu, Độ bền trong Xây dựng Tiến sỹ     Post-doc 2007     2009 Viện KH ứng dụng quốc gia Toulouse, Pháp LMDC Đọc Thêm …

260 lượt xem

Giảng Viên Bộ Môn Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Gạch Đá

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: KẾT CẤU BTCT – GẠCH ĐÁ TT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ 1 Phạm Phú Tình PGS.TS 01238865855 phamphutinh@yahoo.com Trưởng BM 2 Vũ Hoàng Hiệp PGS.TS 0985691874 vuhoanghiep@hau.edu.vn   vhhiep91@gmail.com Trưởng khoa 3 Chu Thị Bình PGS.TS 01669363986 bvdkientruc@yahoo.com P. Trưởng khoa 4 Nguyễn Ngọc Nam TS 0986989133 nnnam_hau@hotmail.com 5 Đỗ Trường Giang ThS 0982574513 giangdt91@yahoo.com 6 Đặng Vũ Hiệp TS 0962194080 dangvuhiep2009@yahoo.com 7 Lê Thị Thanh Hà ThS 0904490175 halethanhhau@gmail.com 8 Trịnh Tiến Khương ThS 0913009120 trinhtienkhuong@gmail.com 9 Phùng Thị Hoài Hương TS 0984394808 huongt7980@yahoo.com  thhuongphung@gmail.com 10 Nguyễn Hiệp Đồng TS 0943686188 nguyenhiepdong@gmail.com 11 Lê Thế Anh ThS 0934584843 letheanhksxd@gmail.com 12 Trần Trung Hiếu ThS 0982211579 Đọc Thêm …

706 lượt xem