TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 4 CHUYÊN NGÀNH CỦA KHOA XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI – NĂM 2021

Ngành Xây dựng là một trong những ngành công nghiệp lớn nhất ở hầu hết các quốc gia trên thế giới với nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao tham gia. Ngành Xây dựng luôn luôn là cần thiết và được phát triển dù cho xã hội có thay đổi như thế nào. Ngành Xây dựng kết hợp giữa khoa học, kỹ thuật, công nghệ và cả nghệ thuật. Khoa Xây dựng – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đào tạo Kỹ sư xây dựng từ năm 1972, là cơ sở có truyền thống đào tạo ngành Xây dựng lâu đời thứ 3 trong cả nước. Số lượng giảng viên Đọc Thêm …

9.444 lượt xem

305 lượt xem

TS. Đặng Vũ Hiệp

1. Họ và tên:  Đặng Vũ Hiệp               2. Năm sinh:                               1980                                       3. Nam/Nữ:  Nam 4.   Học vị:   Tiến sỹ                                                               Năm đạt học vị:  2013 5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ 6. Chức danh nghiên cứu:    Giảng viên 7. Điện thoại NR:                       ; CQ:                     ; Mobile:  0962 194 080     E-mail:   dangvuhiep2009@yahoo.com 8. Cơ quan công tác: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội     Địa chỉ cơ quan:           Km10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại:  04 3854 2521       ;Fax:   04 3854 4318             ;Website: htttp://www. Hau.edu.vn 9. Quá trình đào tạo Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp Đại học  Trường Đại học Kiến trúc Đọc Thêm …

742 lượt xem

PGS.TS. Vũ Hoàng Hiệp

PGS. TS. Vũ Hoàng Hiệp 1. Họ và tên: VŨ HOÀNG HIỆP 2. Năm sinh: 1974                                                    3. Nam/Nữ: Nam 4.  Học hàm: Phó giáo sư                                         Năm được phong: 2018   Học vị:  Tiến sĩ                                                        Năm đạt học vị: 2007 5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ 6. Chức vụ hiện nay: Trưởng Đọc Thêm …

1.530 lượt xem

ThS. Đào Văn Cường

ThS. Đào Văn Cường 1.        Họ và Tên:  Đào Văn Cường 2.        Năm sinh: 1961 3.        Chức vụ:  Phó Khoa Tại chức 4.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ 5.        Quá trình đào tạo:  Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 1987 ĐH Kiến Trúc Hà Nội XDDD&CN Cao học 1999 ĐH Xây dựng XDDD&CN                  6.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                         – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng. Động lực học kết cấu … 7.        Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu bê tông cốt thép – gạch đá 8.        Đề tài nghiên cứu khoa học  Bộ: Kết cấu nhịp lớn (năm 2000-2003) 9.        Thành tích cá Đọc Thêm …

471 lượt xem

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Phương

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Phương 1.    Họ và Tên: Nguyễn Ngọc Phương 2.    Chức vụ: Trưởng khoa Tại chức -Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội 3.    Học vị cao nhất: Tiến  Sĩ 4.    Quá trình đào tạo: Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 1991 ĐH Kiến trúc và Xây dựng Sôphia-Bungaria Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Cao học 2001 ĐH Xây dựng Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Tiến sỹ 2008 ĐH Kiến trúc Hà Nội Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 5.    Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy: – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng.      – Môn học giảng dạy đại học: Đọc Thêm …

1.058 lượt xem

Giảng Viên Bộ Môn Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Gạch Đá

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: KẾT CẤU BTCT – GẠCH ĐÁ TT HỌ  TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ 1 Phạm Phú Tình PGS.TS. GVCC 0838865855 phamphutinh@yahoo.com           tinhpp@hau.edu.vn Trưởng Bộ môn 2 Lê Thế Anh ThS 0934584843; 0983213790 letheanhksxd@gmail.com        anhlt@hau.edu.vn 3 Chu Thị Bình PGS.TS. GVCC 0369163986 chuthibinh@hau.edu.vn; chuthibinh.hau@gmail.com Phó Trưởng khoa 4 Đào Văn Cường ThS.GVC 0913210900 daocuong61kt@gmail.com Phó Viện trưởng phụ trách Viện đào tạo Mở 5 Nguyễn Hiệp Đồng TS 0943686188 nguyenhiepdong@gmail.com;       dongnh@hau.edu.vn 6 Đỗ Trường Giang ThS 0982574513 giangdt91@yahoo.com          giangdt@hau.edu.vn 7 Lê Thị Thanh Hà ThS 0904490175 halethanhhau@gmail.com            haltt@hau.edu.vn 8 Nguyễn Thị Thu Hà TS 0981347100 thuha.lothlorien@gmail.com          ha.ngtt@hau.edu.vn 9 Vũ Hoàng Hiệp PGS.TS. GVCC 0985691874 vuhoanghiep@hau.edu.vn   vhhiep91@gmail.com Trưởng khoa Xây Đọc Thêm …

1.862 lượt xem

PGS.TS. Nguyễn Tiến Chương

PGS.TS. Nguyễn Tiến Chương THÔNG TIN CÁ NHÂN –      Họ tên: Nguyễn Tiến Chương –      Năm sinh: 1959 –      Chức danh công tác, học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sỹ –      Năm bắt đầu tham gia giảng dạy (về bộ môn): 2007 –      Email: chuongnguyentien@gmail.com –      Giáo trình, sách, tài liệu giảng dạy đã biên soạn:       + Kết cấu nhà cao tầng BTCT – Chỉ dẫn thiết kế , NXB Xây dựng, 1997 ( Chủ biên).       + Móng nhà cao tầng – kinh nghiệm nước ngoài, NXB Xây dựng, 2004 ( Đồng tác giả ). –      Hướng nghiên cứu chính hiện nay: Phân tích phi tuyến tĩnh lực, động lực và ổn định kết cấu xây dựng, Kết cấu bêtông ứng suất trước và kết Đọc Thêm …

1.341 lượt xem

PGS.TS. Vũ Thanh Thủy

PGS.TS. Vũ Thanh Thủy I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ và tên:               Vũ Thanh Thủy                                    Giới tính: Nữ Học vị cao nhất:      Tiến sĩ kỹ thuật                                      Năm, nước nhận học vị: 2011, Tại VN Chức vụ (Hiện tại): Phó trưởng Khoa Sau đại học Đơn vị công tác (Hiện tại): Khoa Sau đại học – Trường ĐH Kiến Trúc HN Điện thoại liên hệ :                  098876986                              E-mail: vuthanhthuy69@yahoo.com.au II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Đại học Hệ đào tạo:              Chính quy, dài hạn (5 năm) Nơi đào tạo:            Trường Đại học Kiến trúc Hà nội           Ngành học:              Xây dựng dân dụng – công nghiệp Nước đào tạo: Việt nam                                          Năm tốt nghiệp: 1991 Đọc Thêm …

428 lượt xem

TS. Nguyễn Ngọc Nam

TS. Nguyễn Ngọc Nam THÔNG TIN CÁ NHÂN –          Họ tên: Nguyễn Ngọc Nam –         Năm sinh: 1973 –         Chức danh công tác, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sỹ –         Năm bắt đầu tham gia giảng dạy (về bộ môn): –         Email: nnnam_hau@hotmail.com –         Giáo trình, sách, tài liệu giảng dạyđã biên soạn: –         Hướng nghiên cứu chính hiện nay: –         Đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu –      Thành tích cá nhân:

544 lượt xem