Ths. Võ Văn Dần

1. Họ và tên:                VÕ VĂN DẦN 2. Năm sinh:    1986                                                                  3. Nam/Nữ:  Nam 4. Học vị:  Thạc sĩ                                                                Năm đạt học vị:  2014 5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ 6. Chức danh nghiên cứu:  Giảng viên   7. Mobile:   0987999739     E-mail:   vovandan.vn@gmail.com 8. Cơ quan công tác: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Địa chỉ cơ quan:           Km10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại:  04 3854 2521       ;Fax:   04 3854 4318             ;Website: htttp://www. Hau.edu.vn 9. Quá trình đào tạo Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp Đại học  ĐH Kiến trúc Hà Nội Kỹ thuật XD  2009 Thạc sỹ  ĐH Kiến trúc Hà Đọc Thêm …

273 lượt xem

Ths. Ngô Quang Tuấn

1. Họ và tên:             NGÔ QUANG TUẤN    2. Năm sinh:                         1986                                        3. Nam/Nữ:  Nam 4. Học vị:               Thạc sỹ                                                 Năm đạt học vị:  2013 5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ  6. Mobile:   09 45 22 55 58     E-mail:   tuanfinder@gmail.com 7. Cơ quan công tác: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội     Địa chỉ cơ quan:           Km10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại:  04 3854 2521       ;Fax:   04 3854 4318             ;Website: htttp://www. Hau.edu.vn 8. Quá trình đào tạo Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp Đại học  Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội Xây dựng dân dung & Công nghiệp   2010 Thạc Đọc Thêm …

410 lượt xem

ThS. Lê Huy Sinh

ThS. Lê Huy Sinh 1.        Họ và Tên: Lê Huy Sinh 2.        Chức vụ: Giảng viên 3.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ 4.        Quá trình đào tạo:   Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2000 Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng DD & CN Cao học 2005 Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng DD & CN   5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                 – Môn học giảng dạy đại học: KTTC, TCTC, ATLĐ, QLDA, MTXD                6.        Địa chỉ liên lạc: –          Cơ quan: Bộ môn CN & TC thi công- Khoa XD – Trường ĐHKTHN –          Điện thoại: 0983145428 –          Email: sinh.cpm@gmail.com

128 lượt xem

ThS. Nguyễn Quang Vinh

ThS. Nguyễn Quang Vinh THÔNG TIN CÁ NHÂN –    Họ tên: Nguyễn Quang Vinh –    Năm sinh: 1978 –    Chức danh công tác, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ –    Năm bắt đầu tham gia giảng dạy (về bộ môn): 2005 –    Email: –    Giáo trình, sách, tài liệu giảng dạy đã biên soạn: –    Đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện: –    Hướng nghiên cứu chính hiện nay: –    Thành tích cá nhân:

337 lượt xem

ThS. Võ Hải Nhân

1. Họ và tên: VÕ HẢI NHÂN                2. Năm sinh:  15 tháng 02 năm 1979                                    3. Nam/Nữ: Nam 4. Học vị:  Thạc sỹ                                                                Năm đạt học vị: 2010 5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ     6. Chức danh nghiên cứu:  Giảng viên 7. Mobile:  0965354457     E-mail:  cdic.vn@gmail.com 8. Cơ quan công tác: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội     Địa chỉ cơ quan:           Km10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại:  04 3854 2521       ;Fax:   04 3854 Đọc Thêm …

298 lượt xem

ThS. Tường Minh Hồng

1. Họ và tên:                TƯỜNG MINH HỒNG 2. Năm sinh:                       1983                                               3. Nam/Nữ:  Nữ 4. Học vị:                          Thạc sỹ                                       Năm đạt học vị:  2010 5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ 6. Mobile:   0912166238     E-mail:   minhhong1905@gmail.com 7. Cơ quan công tác: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội     Địa chỉ cơ quan:           Km10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại:  04 3854 2521       ;Fax:   04 3854 4318             ;Website: htttp://www. Hau.edu.vn 8. Quá trình đào tạo Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp Đại học  Trường đại học Kiến Trúc HN  XD DD&CN  2006 Thạc sỹ  Trường đại học Kiến Trúc HN  XD DD&CN 2010  

415 lượt xem

Ths. Lê Hồng Dương

Ths. Lê Hồng Dương 1.        Họ và Tên: Lê Hồng Dương 2.        Năm sinh: 1985 3.        Chức vụ: Cán bộ giảng dạy 4.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ ( chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) 5.        Quá trình đào tạo: Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2008 Đại học Kiến Trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp Cao học 2011 Đại học Kiến Trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp  6.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                 – Chuyên ngành nghiên cứu: Công nghệ và tổ chức thi công                 – Môn học giảng dạy đại học: Kỹ thuật thi Đọc Thêm …

462 lượt xem

Ths.Phạm Quang Vượng

Ths.Phạm Quang Vượng 1.        Họ và Tên:  Phạm Quang Vượng 2.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ 3.        Quá trình đào tạo:   Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2010 ĐH Kiến Trúc HN Xây dựng dân dụng và công nghiệp                4.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:                  – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng. Thi công công trình xây dựng.                  – Môn học giảng dạy đại học: Kỹ thuật thi công, Môi trường trong xây dựng, An toàn lao động, Thi công công trình                 Đọc Thêm …

234 lượt xem

Ths. Trần Trọng Tuấn

Ths. Trần Trọng Tuấn 1.        Họ và Tên: Trần Trọng Tuấn         2.        Năm sinh: 1987 3.        Học vị cao nhất: ThS 4.        Quá trình đào tạo: Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2005 Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng DD & CN Cao học 2013 Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng DD & CN 5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảngdạy:                 – Chuyên ngành nghiêncứu: Công nghệ và tổ chức thi công công trình                 – Môn học giảng dạyđại học: Kỹ thuật thi công, An toàn lao động, Môi trường xâydựng,                Đọc Thêm …

216 lượt xem

Ts. Nguyễn Văn Đức

Ts. Nguyễn Văn Đức LÝ LỊCH KHOA HỌC   1.        Họ và Tên: NGUYỄN VĂN ĐỨC 2.        Học vị cao nhất: Tiến sĩ kĩ thuật 3.        Quá trình đào tạo: Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp Đại học 2005 Đại học Xây dựng Matxcơva Xây dựng dân dụng và công nghiệp Tiến sĩ kĩ thuật 2009 Đại học Xây dựng Matxcơva Đề tài: “ Cơ sở khoa học biện pháp dây chuyền trong xây dựng các công trình dạng tuyến tính có tính tới các yếu tố rủi ro (ví dụ áp dụng trong xây dựng các trục tuyến đường ống dẫn nước lớn tại Việt Nam)”   4.        Chuyên ngành nghiên cứu và Đọc Thêm …

668 lượt xem