Cơ Cấu

Thông Tin Giảng Viên

Danh Sách Giảng Viên
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: SỨC BỀN – CƠ KẾT CẤU
TT HỌ  TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ
1 Vũ Thị Bích Quyên PGS.TS.GVCC 0903421088 bquyen1312@gmail.com        quyenvtb@hau.edu.vn Trưởng Bộ môn
2 Trịnh Tự Lực TS 0982915917 tuluc72@yahoo.com         luctt@hau.edu.vn Phó Trưởng Bộ môn
3 Phạm Văn Đạt TS 0904456939 thanhdatdhtk@gmail.com          datpv@hau.edu.vn
4 Đinh Thuý ThS 0982338586 thuyha91x1@gmail.com           hadt@hau.edu.vn
5 Đào Ngọc Khoa ThS 0974688785 dnkhoa83@yahoo.com           khoadn@hau.edu.vn NCS tại Nga
6 Trương Mạnh Khuyến ThS 0986675525 tmk2001x6kientruc@gmail.com         khuyentm@hau.edu.vn
7 Nguyễn Thị Thuỳ Liên ThS 0913800661 thuylienkxd@gmail.com        lienntt@hau.edu.vn
8 Nguyễn Thị Ngọc Loan ThS 0912085969 ngocloan93@yahoo.com        loanntn@hau.edu.vn
9 Trần Đại Quang ThS.GVC 0988106686 tranquangdhkt@yahoo.com Giám đốc Trung tâm đào tạo cơ sở Vĩnh Phúc
10 Hoàng Thị Linh Quyên ThS 0974688919 hoanglinhquyen@gmail.com            quyenhtl@hau.edu.vn NCS tại Nga
11 Giáp Văn Tấn ThS 0986509118 giapvantan.1001@gmail.com       tangv@hau.edu.vn
12 Lê Hữu Thanh TS 0903278721  thanhhuule2109@gmail.com Giám đốc Viện Công nghệ kiến trúc, xây dựng & đô thị
13 Nguyễn Vũ Thiêm ThS 0982770647 nvthiemdhkt@yahoo.com         thiemnv@hau.edu.vn
14 Đào Ngọc Tiến ThS 0988185072 tien071078@gmail.com          tiendn@hau.edu.vn
15 Trần Ngọc Trình TS 0981111019 anhtrandhkt@yahoo.com           trinhtn@hau.edu.vn
16 Phạm Văn Trung TS.GVC 0912288393 pvtrung07@gmail.com            trungpv@hau.edu.vn
17 Trần Thị Thuý Vân TS 0932238019 thuyvan792002@yahoo.com          vanttt@hau.edu.vn

Giới thiệu bộ môn

Bộ Môn Sức Bền Vật Liệu- Cơ Kết Cấu là một bộ môn chuyên ngành của Khoa Xây dựng.
Đang cập nhật …

Thông Báo SV

______________
Chú ý: Để nhận email thông báo khi có tin mới Đăng Kí Nhận Tin Mới ở phần chân trang web

  Đăng tin mới

Thông Báo GV

______________
Chú ý: Để nhận email thông báo khi có tin mới Đăng Kí Nhận Tin Mới ở phần chân trang web

  Đăng tin mới

Lịch Dạy

Thời Gian Tiết Học
Ban Ngày
Tiết 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bắt đầu 6h55 7h45 8h35 9h30 10h20 11h10 12h05 12h55 13h45 14h40 15h30 16h20
Kết thúc 7h40 8h30 9h20 10h15 11h05 11h55 12h50 13h40 14h30 15h25 16h15 17h05
Ban Tối
Tiết 13 14 15 16
Bắt đầu 17h30 18h20 19h15 20h05
Kết thúc 18h15 19h05 20h00 20h50
Các Tuần Trong 2017 (cộng tuần của thời khóa biểu với 32)

Tháng 1

TT T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
52 26 27 28 29 30 31 1
01 2 3 4 5 6 7 8
02 9 10 11 12 13 14 15
03 16 17 18 19 20 21 22
04 23 24 25 26 27 28 29
05 30 31 1 2 3 4 5

Tháng 2

TT T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
05 30 31 1 2 3 4 5
06 6 7 8 9 10 11 12
07 13 14 15 16 17 18 19
08 20 21 22 23 24 25 26
09 27 28 1 2 3 4 5

Tháng 3

TT T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
09 27 28 1 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31 1 2

Tháng 4

TT T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
13 27 28 29 30 31 1 2
14 3 4 5 6 7 8 9
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30

Tháng 5

TT T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
18 1 2 3 4 5 6 7
19 8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31 1 2 3 4

Tháng 6

TT T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
22 29 30 31 1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30 1 2

Tháng 7

TT T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
26 26 27 28 29 30 1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31 1 2 3 4 5 6

Tháng 8

TT T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
31 31 1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31 1 2 3

Tháng 9

TT T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
35 28 29 30 31 1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30 1

Tháng 10

TT T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
39 25 26 27 28 29 30 1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31 1 2 3 4 5

Tháng 11

TT T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
44 30 31 1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30 1 2 3

Tháng 12

TT T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
48 27 28 29 30 1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31

 

Các tuần trong 2018

Tháng 1

TT T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
01 1 2 3 4 5 6 7
02 8 9 10 11 12 13 14
03 15 16 17 18 19 20 21
04 22 23 24 25 26 27 28
05 29 30 31 1 2 3 4

Tháng 2

TT T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
05 29 30 31 1 2 3 4
06 5 6 7 8 9 10 11
07 12 13 14 15 16 17 18
08 19 20 21 22 23 24 25
09 26 27 28 1 2 3 4

Tháng 3

TT T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
09 26 27 28 1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31 1

Tháng 4

TT T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
13 26 27 28 29 30 31 1
14 2 3 4 5 6 7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30 1 2 3 4 5 6

Tháng 5

TT T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
18 30 1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31 1 2 3

Tháng 6

TT T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
22 28 29 30 31 1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30 1

Tháng 7

TT T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
26 25 26 27 28 29 30 1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31 1 2 3 4 5

Tháng 8

TT T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
31 30 31 1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31 1 2

Tháng 9

TT T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
35 27 28 29 30 31 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30

Tháng 10

TT T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31 1 2 3 4

Tháng 11

TT T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
44 29 30 31 1 2 3 4
45 5 6 7 8 9 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30 1 2

Tháng 12

TT T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
48 26 27 28 29 30 1 2
49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
01 31 1 2 3 4 5 6

 

  1. Lịch Dạy Bộ Môn Sức Bền Vật Liệu- Cơ Kết Cấu 01/01/1999

  Đăng tin mới

Đề Cương Môn Học

Đang cập nhật …

Bài Giảng

Đang cập nhật …

Đồ Án

Đang cập nhật …

Môn Dạy Đại Học

Đang cập nhật …

Môn Dạy Sau Đại Học

Đang cập nhật …

Lĩnh Vực Nghiên Cứu

Đang cập nhật …

Kết Quả Nghiên Cứu

Đang cập nhật …

Thành Tích

Đang cập nhật …

Tin Tức