Bộ Môn Khoa Học Vật Liệu Xây Dựng


Cơ Cấu

Thông Tin Giảng Viên

Danh Sách Giảng Viên

Giới thiệu bộ môn

Bộ môn vật liệu xây dựng thuộc Khoa xây dựng – Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội được thành lập với chức năng và nhiệm vụ đào tạo kỹ sư, thạc sỹ chuyên ngành công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng và giảng dạy đại học các môn vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí và hoàn thiện, thí nghiệm và kiểm định công trình xây dựng cho các khoa khác trong trường. Bộ môn cũng tham gia giảng dạy sau đại học các môn vật liệu xây dựng mới và công nghệ bê tông, đồng thời cũng giảng dạy cho các hệ khác (chuyên tu, vừa làm vừa học, liên thông…)

Trải qua quá trình phát triển bộ môn vật liệu xây dựng đã có nhiều đóng góp cho việc đào tạo các thế hệ kỹ sư xây dựng, kiến trúc sư phục vụ cho công cuộc xây dựng và hội nhập quốc tế.

Đang cập nhật …

Thông Báo SV

______________
Chú ý: Để nhận email thông báo khi có tin mới Đăng Kí Nhận Tin Mới ở phần chân trang web

  Đăng tin mới

Thông Báo GV

______________
Chú ý: Để nhận email thông báo khi có tin mới Đăng Kí Nhận Tin Mới ở phần chân trang web

  Đăng tin mới

Lịch Dạy

Thời Gian Tiết Học
  1. Lịch Dạy Bộ Môn Khoa Học Vật Liệu Xây Dựng 31/07/1999

  Đăng tin mới

Đề Cương Môn Học

Đang cập nhật …

Bài Giảng

Đang cập nhật …

Đồ Án

Đang cập nhật …

Môn Dạy Đại Học

Đang cập nhật …

Môn Dạy Sau Đại Học

Đang cập nhật …

Lĩnh Vực Nghiên Cứu

Đang cập nhật …

Kết Quả Nghiên Cứu

Đang cập nhật …

Thành Tích

Đang cập nhật …

Tin Tức

1.510 lượt xem