Thông báo về học phần Đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019-2020 (Giao quyết định ĐATN)

Khoa Xây dựng dự kiến trao quyết định ĐATN cho sinh viên nhận ĐATN đợt 1 năm học 2019-2020 như sau:

Thời gian: 09h00 thứ Năm, ngày 19/9/2019.

Địa điểm: phòng hội trường U401

Danh sách sv nhận ĐATN đợt 1 xem dưới đây:

15X1

15X2

15X3

15X4

15X5

15X6

15X7

15X8

15X9

15XN + 14XN + 13XN

11X-14X + 16X

NGÀNH VLXD 

Tiến độ thực hiện ĐATN như file đính kèm:

Tiến độ ĐATN đợt 1 2019-2020

Sinh viên thực hiện ĐATN theo các quy định cụ thể dưới đây (yêu cầu bắt buộc):

***************************************************************************************

Theo kế hoạch đào tạo của Nhà trường học phần đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019-2020 bắt đầu từ ngày 16/9/2019.

Khoa Xây dựng xin thông báo như sau:

 1. Điều kiện xét nhận ĐATN đối với sinh viên Chính quy bắt đầu từ đợt ĐATN 2019 như sau:
 • Tính đến thời điểm xét nhận ĐATN không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Đã học tất cả các học phần trong chương trình đào tạo (không bao gồm học phần ĐATN, Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất);
 • Không vi phạm về thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo;
 • Có điểm TBTL đạt từ 1.95 trở lên;
 • Còn nợ (đã học và chưa qua môn) không quá 02 học phần (không bao gồm học phần ĐATN, Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất) – Trường hợp này sinh viên phải làm đơn xin nhận ĐATN và đơn cam đoan hoàn thành chương trình đào tạo.
 • Hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

2. Các trường hợp sinh viên phải làm đơn xin nhận ĐATN và đơn xin cam đoan nhận ĐATN tạm thời:

 • Sinh viên khóa 2014 trở về trước đủ điều kiện nhận ĐATN: làm đơn xin nhận ĐATN (xin mẫu tại VP khoa XD hoặc tải Tại đây). Thời hạn nhận đơn là ngày 23/8/2019.
 • Sinh viên nợ không quá 02 học phần: làm đơn xin nhận ĐATN (xin mẫu tại VP khoa XD hoặc tải Tại đây) và đơn xin cam kết hoàn thành chương trình đào tạo (xin mẫu tại VP khoa khi nộp đơn xinh nhận ĐATN). Thời hạn nhận đơn là ngày 23/8/2019.
 • Sinh viên còn trên 02 học phần nào hoặc không đủ điểm TBTL >=1.95, đã thi và đang chờ điểm để đủ điều kiện nhận ĐATN: làm đơn cam đoan nhận ĐATN tạm thời (xin mẫu tại VP khoa XD hoặc tải Tại đây). Thời hạn nhận đơn là ngày 23/8/2019.

3. Sinh viên sưu tầm hồ sơ đồ án tốt nghiệp, in A3 có đóng quyển các bản vẽ: các Mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt công trình nộp kèm Báo cáo KS địa chất (nếu có) về VP Khoa Xây dựng cho thầy Kiên trước ngày 01/9/2019. Với yêu cầu như sau:

 • Sinh viên được nhận đồ án chuyên đề: Sinh viên có điểm TBCTL ≥ 2.8; Sinh viên có giải thưởng Olympic các môn cơ học; những sinh viên không đủ điều kiện trên nhưng được giới thiệu của giáo viên hướng dẫn và Trưởng khoa quyết định. Sinh viên làm ĐATN chuyên đề cần có đơn và xác nhận của giáo viên hướng dẫn nộp về khoa trước ngày 01/9/2018.
 • Sinh viên nhận đồ án tốt nghiệp >= 12 tầng: điểm TBCTL ≥ 2.7
 • Sinh viên nhận đồ án tốt nghiệp 8 ÷ 12 tầng: điểm TBCTL từ 2.4 ÷ 2.7.
 • Sinh viên nhận đồ án tốt nghiệp 5 ÷ 8 tầng: điểm TBCTL từ 1.95 ÷ 2.4.

Sinh viên ngành XN có thể làm ĐATN với công trình có số tầng cao thấp hơn nhưng số tầng hầm quy định như sau:

 • Có ít nhất 02 tầng hầm: điểm TBCTL >=2.7
 • Có ít nhất 01 tầng hầm: điểm TBCTL1.95 ÷ 2.7

Mọi thắc mắc sinh viên có thể trao đổi tại VP khoa XD hoặc liên hệ thầy Kiên (SĐT: 0979.144.480);

Sinh viên theo dõi thường xuyên các thông báo liên quan trên trang web của Khoa Xây dựng (có thể đăng kí mục Đăng kí nhận tin mới phía cuối trang để được thông báo về email khi trang web có các thông báo liên quan).

Khoa XD trân trọng thông báo!

3.261 lượt xem