TS. Phạm Thanh Hùng

  1. Họ và Tên: Phạm Thanh Hùng
  2. Năm sinh: 1983
  3. Chức vụ: Giảng viên
  4. Học vị cao nhất: Tiến sỹ
  5. Quá trình đào tạo:

 

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại
học

2005

Đại Học Kiến Trúc Hà Nội

Xây
Dựng Dân Dụng và Công Nghiệp

Cao
học

2008

Đại Học Kiến Trúc Hà Nội

Xây
Dựng Dân Dụng và Công Nghiệp

Tiến
sỹ

2014

Đại Học Nam Bretagne – CH Pháp


học và vật liệu

 

  1. Chuyên ngành nghiên cứu và giảng
    dạy:

            – Chuyên ngành nghiên cứu: Cơ học và
vật liệu.

            – Môn học giảng dạy đại học: Sức bền
vật liệu

            Các bài báo, công trình nghiên cứu
khoa học, các sách đã in:


Báo cáo tại hội thảo cơ học
Pháp năm 2013 – CFM2013, Bordeaux, Pháp. Đề
tài : “Nghiên cứu thực nghiệm, lý thuyết  và số hóa mô đun đàn hồi của composite
vôi-đay”


Báo cáo tại hội thảo các trường
Đại học ngành xây dựng năm 2012 – AUGC 2012, Chambéry, Pháp. Đề tài : “Nghiên cứu thực nghiệm,
lý thuyết và số hóa hệ số dẫn nhiệt của composite vôi-đay” 

7.  Kinh nghiệm sản xuất:


Thiết kế và thẩm tra thiết kế
các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, các công trình thủy lợi.


Tư vấn giám sát các công trình
nhà cao tầng.

8.  Thành tích cá nhân:


3 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và đào tạo vì thành tích đạt giải nhất Olympic cơ học toàn quốc môn
Sức bền vật liệu (2003,2004) và Cơ học kết cấu (2004).


Bằng khen của Ban chấp hành
trung ương đoàn thanh nên cộng sản Hồ Chí Minh vì thành tích đoạt giải Nhì –
Giải thưởng Loa Thành 2005.

9.  Địa chỉ liên lạc:


Cơ quan: Khoa Xây Dựng – Đại Học
Kiến Trúc Hà Nội


Điện thoại: 0948691886


Email:
phamthanhhung.hau@gmail.com/phamthanhhung.kxd@gmail.com

558 lượt xem