PGS.TS. Nguyễn Ngọc Phương

1.    Họ và Tên: Nguyễn Ngọc Phương

2.    Chức vụ: Trưởng khoa Tại chức -Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

3.    Học vị cao nhất: Tiến  Sĩ

4.    Quá trình đào tạo:

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

1991

ĐH Kiến trúc và Xây dựng Sôphia-Bungaria

Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

Cao học

2001

ĐH Xây dựng

Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

Tiến sỹ

2008

ĐH Kiến trúc Hà Nội

Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

5.    Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:

– Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng.

     – Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu Bê tông cốt thép, Kết cấu Gạch đá

6.    Danh mục bài giảng:

      Kết cấu BTCT, phần Cấu kiện cơ bản và đồ án môn học

      Kết cấu BTCT, phần Kết cấu nhà cửa và đồ án môn học

      Kết cấu BTCT ứng lực trước

      Kết cấu nhà nhiều tầng BTCT

      Kết cấu gạch đá và gạch đá có cốt thép

      Kết cấu BTCT đặc biệt, chuyên dụng

      Sửa chữa và gia cố công trình xây dựng BTCT

7.    Các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học:

– Ảnh hưởng của hàm lượng cốt dọc tới khả năng chịu cắt của dầm BTCT – Tạp chí XD

– Mô hình tính toán khả năng chịu cắt của dầm bê tông cốt thép ứng lực trước –  Tạp chí XD

– Nghiên cứu thực nghiệm khả năng chịu cắt của dầm bê tông ứng lực trước – Tạp chí XD

– Tính toán khả năng chịu cắt của bê tông trong thiết kế dầm bê tông cốt thép – Tạp chí Kết cấu

– Khảo sát khả năng chịu cắt của dầm BTCT ứng lực trước tiết diện chữ I không đổi – Tạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng

8.        Đề tài nghiên cứu khoa học:

– Đề tài cấp Bộ, năm 2000, Mã số B2000-34-70: Khả năng chịu cắt của dầm bê tông cốt thép

– Đề tài cấp trường, năm 2012: Nghiên cứu khả năng chịu cắt của dầm bê tông cốt thép và dầm bê tông cốt thép ứng lực trước có xét ảnh hưởng của một số yếu tố liên quan

9.        Thành tích cá nhân:

Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở, Bằng khen cấp Bộ, Chiến sĩ Thi đua cấp Ngành.

10.     Địa chỉ liên lạc:

          Cơ quan: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

          Điện thoại: 04.62516494

1.087 lượt xem