PGS.TS. Chu Thị Bình

1.        Họ và Tên: CHU THỊ BÌNH

2.        Năm sinh:  1975

3.        Học vị cao nhất: Tiến sĩ kỹ thuật

4.        Quá trình đào tạo:

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

1997

Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Cao học

2001

Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Tiến sĩ

2009

Trường ĐH Liege- Vương quốc Bỉ

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:

– Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu bê tông cốt thép, Kết cấu liên hợp thép- bê tông, Kết cấu trong điều kiện nhiệt độ cao

                – Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu bê tông cốt thép, gạch đá

6.        Các bài báo:

–  J.C. Dotreppe, C.T.Binh, J.M. Franssen, Resistance au feu des colonnes constituees d’un tube metalique entourant un autre profile, Onzième édition des Journées Scientifiques du Regroupement Francophone pour la Recherche et la Formation sur le Béton (RF)2B, Québec, Canada, 26-27 août 2010

–  J.C. Dotreppe, C.T.Binh, J.M. Franssen, Steel hollow columns filled with self- compacting concrete under fire conditions, The Third International fib Congress incorporating the PCI Annual Convention and Bridge Conference, Washington D.C., United States, May 29-June 2, 2010

– C.T.Binh, J.C. Dotreppe, J.M. Franssen,  Numerical modeling of building structures in fire conditions,  Conference on Construction under Exceptional Condition, October 2010, Hanoi, Vietnam

–  J.C. Dotreppe, C.T.Binh, J.M. Franssen, Simple formula for evaluating the fire resistance of axially loaded steel square hollow section columns filled with concrete , 1st International Conference on Modern Design, Construction and Maintenance of Structures, 10-11 December 2007, Hanoi, Vietnam

–  Chu Thị Bình, Khả năng chịu tải của cột thép ống nhồi bê tông, Tạp chí Kết cấu và Công nghệ Xây dựng, 6-2011

–  Chu Thị Bình, Những vấn đề cơ bản trong thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo một số tiêu chuẩn nước ngoài, Tạp chí Xây dựng, 2002

7.        Các công trình nghiên cứu khoa học:

– Bê tông tính năng cao. Đề tài NCKH cấp Trường ĐH Kiến trúc HN (2004) – Chủ trì

– Phân tích khả năng chịu lực của kết cấu thép và bê tông cốt thép trong đám cháy, Đề tài NCKH cấp Trường ĐH        Phòng cháy chữa cháy (2004) – Tham gia

– Chu Thi Binh. Hollow steel section columns filled with self-compacting concrete under ordinary and fire conditions. PhD thesis. University of Liege, Belgium, 2009, 

                  http://bictel.ulg.ac.be/ETD-db/collection/available/ULgetd-08072009-084518/

8.        Địa chỉ liên lạc:

          Cơ quan: Khoa Xây dựng – Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

          Điện thoại: 01669163986

          Email: bvdkientruc@yahoo.com, bvdkientruc@gmail.com

838 lượt xem